Pekudei

r.

Parsza Pekudei – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 38:21 – 40:38

Pekudei (פְקוּדֵי)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „obliczenia”, występuje jako drugi wyraz w treści Parszy (Księga Wyjścia 38:21). Parsza Pekudei  jest 23-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory oraz 11-m i ostatnim  w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Pekudei składa się z 4’432 Hebrajskich liter, 1’182 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Pekudei:

„Oto obliczenia dla przybytku, przybytku świadectwa, które obliczone zostały z polecenia Mojżesza….”

W treści Parszy Pekudei Mojżesz zleca przeliczenie złota, srebra, miedzi i innych kosztowności, które ofiarowali izraelici dla budowy Miszkanu. 

Jest też opis tego, jak Becalel, Aliwaw wraz z pomocnikami wykonują osiem strojów dla Kohenów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Mojżesza ( opis wytycznych - w parszy Tecawe). 

Budowa Miszkanu zakończona, stroje dla Kohenów są gotowe. Mojżesz npoświęca Miszkan i namaszcza Aharona oraz jego synów do służby kapłańskiej wDomu B-żym. 

Nad Miszkanem pojawia  się biała Chmura symbolizująca pojawienie się w nim Szechiny - Boskiej Obecności.

Kolejność czytania Parszy Pekudei w cyklu tygodniowym:

  • Pierwsze czytanie —Szmot 38:21–39:1
  • Drugie czytanie – Szmot  39:2–21
  • Trzecie czytanie – Szmot  39:22-32
  • Czwarte czytanie – Szmot  39:33-43
  • Piąte czytanie – Szmot   40:1-16
  • Szóste czytanie – Szmot   40:17–27
  • Siódme czytanie – Szmot  40:28-38

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera: