Bechukotai

r.

Bechukotaj – Wajikra (Księga Kapłańska) 26:3–27:34

Bechukotaj (בְּחֻקֹּתַי ) – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego „za moich dekretów," drugie słowo, a pierwszy charakterystyczny wyraz w tej Parszy. Jest to 33-ci fragment cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym oraz 10-ty i ostatni w Księdze Wajikra. Tekst Parszy składa się z 3’992 Hebrajskich liter i 1’013 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Bechukotaj.

Parsza Bechukotaj omawia szereg błogosławieństw, po których następuje szereg potępień lub bardziej dosłownie „hańb”.

„Jeśli podługo Moich ustaw postępować będziecie, a przykazań Moich przestrzegać a pełnić jej będziecie…”

Właśnie w  tej Parszy zawarte są słowa przyrzeczenia B-ga, iż jeśli naród Izraela - Żydzi będą przestrzegać Jego przykazań, będą cieszyć się dostatkiem i bezpieczeństwem w Ziemi Świętej. 

Lecz też Haszem ostrzega, że wygnanie, prześladowania oraz inne nieszczęścia spadną na nich - naród żydowski, jeżeli nie będą przestrzegać B-skiego Przymierza. 

Jednocześnie Wiekuisty obiecuje, że nawet w najgorszych czasach nie opuści Swój naród i nie dopuści do jego zagłady, oraz że nigdy nie zerwie zawartego z żydowskim narodem Przymierza.

Kolejność czytania parszy Bechukotaj:

- czytanie pierwsze – Wajikra  26:3–5
- czytanie drugie – Wajikra  26:6–9
- czytanie trzecie – Wajikra  26:10–46
- czytanie czwarte – Wajikra 27:1–15
- czytanie piąte – Wajikra  27:16–21
- czytanie szóste – Wajikra  27:22–28
- czytanie siódme – Wajikra  27:29–34

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera : 


udostępnij