Waetchanan

20 Lipiec, 2015 r.
Waetchanan – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) rozdz. 3:23–7:11 Wa'etchanan (וָאֶתְחַנַּן- hebr. "i błagałem.."). Parsza jest 45-ym cotygodniowym fragmentem w rocznym cyklu czytania Tory i drugi w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa). Tekst Parszy składa się z 7’343 hebrajskich liter, 1’878 słów hebrajskich i zajmuje 122 wierszy w Sefer Tora. „ I przemawiał Wiekuisty do was z pośród ognia….” Krótki opis Parszy Waetchanan: Parsza ta zawiera pierwsze wersety jednej z najważniejszych modlitw judaizm: "Szma Izrael!" - "Słuchaj Izraelu!" W treści Parszy Waetchanan, Mojżesz opowiada przed całym zborem narodu Izraela, jak błagał Wiekuistego, by pozwolił mu wejść do Ziemi Świętej, ale On nie pozwolił: „Ale uniósł się Wiekuisty z przyczyny waszej i nie wysłuchał mnie….” (Dwarim, 3:26). Nakazał jedynie wzejść na szczyt Pisgi, by objąć wzrokiem Ziemię Świętą Izraela. Parsza obejmuje też dalszy ciąg „powtórzenia praw Tory” – Mojżesz wspomina o wyjściu z Micraim (Egiptu) oraz o darowaniu Tory, mówi o tych zdarzeniach jak o zdarzeniach bezprecedensowych w historii całej ludzkości : ” Albo czy jakiś bóg spróbował przyjść, a wziąć sobie naród spośród innego narodu; próbami, znamionami, i cudami, i wojną, i ręką przemożną, i ramieniem wyciągniętem, i postrachami wielkimi, jak uczynił dla was Wiekuisty, Bóg wasz, w Micraim, przed oczyma twymi? Tobie to pokazano, że Wiekuisty jest Bóg, a nikt prócz Niego!....” (Dwarim, 4:34-35). W tej że Parszy zawarte są proroctwa Mojżesza o tym, że przyszłe pokolenia Izraelitów odwrócą się od Boga, za co będą wydalone z Ziemi Świętej i rozproszone wśród innych narodów Świata. Ale wciąż będą szukać Boga, by powrócić i przestrzegać Jego Przykazań. Kolejność czytania Parszy Wa'etchanan w cyklu tygodniowym: Pierwsze czytanie — Dwarim 3:23 – 4:5 Drugie czytanie – Dwarim 4:6 - 40 Trzecie czytanie – Dwarim 4:41 - 49 Czwarte czytanie – Dwarim 5:1 – 18 Piąte czytanie – Dwarim 5:19 – 6:3 Szóste czytanie – Dwarim 6:4 – 6:25 Siódme czytanie – Dwarim 7:1 - 11