Eikew

r.

Parsza Eikew – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25

Eikew (czyta się również jak Ekew, Ekeb, Aikev) -  — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “przestrzegać (prawa)”, jest to drugi po kolei w zdaniu, ale pierwszy charakterystycznyraz w Parszy . Parsza Ekew jest 46-m rozdziałem czytania Tory w cyklu rocznym i trzecie czytanie w Księdze Dwarim. Tekst Parszy składa się 6’865 Hebrajskich liter , 1’747 Hebrajskich słów.

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Eikew:

Kótki opis Parszy Eikew:

Parsza Eikew - ciąg dalszy (z poprzedniego rozdziału Waetchanan) ostatniej mowy Mojżesza do narodu Żydowskiego.

Mojżesz zapewnia lud, że jeżeli będą przestrzegać nakazów Tory, to życie ich na Ziemi, do której zmierzają by tam zamieszkać, będzie dostatnie i szczęśliwe, jak obiecał Wiekuisty ich praojcom.

Mojżesz również wypomina lud za popełnione grzechy, wspomina o  grzechu „złotego cielca”, o buncie Koracha, wspomina też o grzechu wywiadowców ["szpiegów"] i o tym, jak rozgniewali Wiekuistego przy Chorebie, i w Tawera, i w Masa i w Kiwrot-Hataawa: „Przekorni byliście Wiekuistemu od dnia, którego was poznałem… „ (9:24).  Wspomina i o tym, że Wiekuisty, w dobroci i miłości swojej, po długim błaganiu Mojżesza przebaczył: „ W owym czasie rzekł Wiekuisty do mnie: „Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, podobne do pierwszych, i wstąp do Mnie na górę….” (10:1).

Mówi Mojżesz o pokajaniu synów Izraela i ich 40-letniej tułaczce po pustyni, pod czas której Naród Wybrany miał zrozumieć, że „nie chlebem jedynym żyje człowiek”, a Wiekuisty żywił ich manną z nieba, by przetrwali….

Mojżesz przypomina, że ziemia, do której podąża naród Izraela, jest krainą bogatą, mlekiem i miodem płynąca, szczególnie obfita w siedem rodzajów płodów: pszenica, jęczmień, winogrona, figi, granaty, oliwki i daktyle – Ziemia Boskiej Obfitości. 

Nakazuje niszczyć bałwanów, podobizny bożków plemion zamieszkujących tę ziemię wcześniej. Również ostrzega Naród Żydowski, by nie poddali się wpływom ludów pogańskich, by nie bratali się z obcymi narodami.

Parasza opowiada o błogosławieństwie Bożym dla Narodu Żydowskiego, gdy będą przestrzegane Jego nakazy, o kierunkach rozwoju ziemi, o śmierci Aarona Kapłana, obowiązkach Lewitów, obowiązkach ludu Izraela oraz nawołuje do służenia B-gu.

Kluczowym fragmentem Parszy Eikew jest druga część modlitwy „Szma Israel…”, w którym są wymienione ponownie fundamentalne nakazy i zakazy, obietnica nagrody za spełnienie woli Boga oraz przestroga w przypadku nieposłuszeństw (głód, wygnanie…).

Parsza Ekew zawiera 6 przykazań pozytywnych i 2 zakazy:
1. Nie wolno mieć żadnych korzyści z ozdoby bałwochwalczej statui bądź obrazu.
2. Ne wolno posiadać bałwochwalczych przedmiotów.
3. Przykazanie błogosławienia Haszem po jedzeniu chleba.
4. Przykazanie akceptacji i miłowania konwertytów.
5. Przykazanie bojaźni B-ga.
6. Przykazanie modlenia się do B-ga Jedynego.
7. Przykazanie słuchania mędrców Tory.
8. Przykazanie potwierdzenia przysięgi imieniem B-ga

Kolejność czytania Parszy Eikew w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 7:12 – 8:10

Drugie czytanie – Dwarim  8:11 – 9:3

Trzecie czytanie – Dwarim 9:4 - 29

Czwarte czytanie – Dwarim 10:1 - 11

Piąte czytanie – Dwarim  10:12 – 11:9

Szóste czytanie – Dwarim  11:10 - 21

Siódme czytanie – Dwarim 11:22 - 25