Masei

r.
Masei – Bamidbar (Księga Liczb) – rozdziały 33:1 – 36:13 Masei, Mas’ei - w tłumaczeniu z jęz. hebr. :“wyprawa, przemarsz”  – 43 rozdział w cyklu rocznym czytania Tory I ostatnia w Księdze Bamidbar. Tekst paszy Masei składa się z ponad 5’773 hebrajskich liter, 1’461 hebrajskich słów. Krótki opis Parszy Masei. Rozdział ten omawia etapy podróży Izraelitów oraz 42 punkty – stacje postoju od momentu Wyjścia z Micraim do ostatniego miejsca postoju w stepach Moawa, nad rzeką Jordan, tuż naprzeciwko ziemi Kaanan.  Są tu też wskazówki dotyczące przemarszu do Ziemi Obiecanej. Określone są granice Izraela oraz wyznaczone są miasta-schrony oraz miejsca, gdzie będą zsyłani winni nieumyślnego spowodowanie śmierci.  Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa, córki Celofchada (o których mowa w Parszy Pinchas) zakładają rodziny, wychodzą za mąż za mężczyzn w tego samego plemienia Menasze, chodzi o to, by przedział dóbr im należny pozostał w ich plemieniu. Kolejność czytania Parszy Masei w cyklu tygodniowym:
  • Pierwsze czytanie —Bamidbar   33:1–10
  • Drugie czytanie – Bamidbar 33:11–49
  • Trzecie czytanie – Bamidbar 33:50–34:15
  • Czwarte czytanie – Bamidbar 34:16–29
  • Piąte czytanie – Bamidbar 35:1–8
  • Szóste czytanie – Bamidbar 35:9–34
  • Siódme czytanie – Bamidbar 36:1–13