Waera

r.

Parsza - Waera (nazwa czyta się też jak Wa'eira lub Wa'era   ( z języka hebrajskiego „i pojawiłem się”), jest to pierwszy wyraz pierwszego zdania parszy -  Księga Wyjścia = Szmot, rzd 6: 2–9: 35. Parsza ta jest 14 cotygodniową częścią Tory  w corocznym żydowskim cyklu czytania Tory i drugą w Księdze Wyjścia. 

Parsza opowiada o pierwszych siedmiu plagach Egiptu.

Składa się z 6701 hebrajskich liter, 1748 hebrajskich słów, 121 wersetów i około 222 wierszy w zwoju Tory (סֵפֶר תּוֹרָה, Sefer Tora).  Czytana jest zwykle w czternasty Szabat po Simchat Tora. (zazwyczaj w styczniu - lutym)

Krótki opis treści:
Najwyższy objawia się Mojżeszowi i obiecuje wyprowadzić Lud Izraela z Egiptu, uwolnić ich z niewoli, uratować ich i na Górze Synaj wyróżnić Lud Izraela jako Naród Wybrany; a także wprowadzić do Ziemi, którą przysiągł praojcom oddać w wieczne posiadanie.
Mojżesz i Aaron kilkakrotnie stawali przed Faraonem, żądając w imieniu B-ga: „Wypuść Mój lud, aby Mi służyli na pustyni!”. Faraon jednak za każdym razem odmawiał wykonania woli Wszechmogącego. 
Posłańcy Stwórcy pokazują znaki, potwierdzające, że przybywają z misją od Samego B-ga Najwyższego, m.in. laska Aarona zamienia się w węża i pochłania magiczne różdżki egipskich czarowników.
Faraon nie usłuchał - nie wykonał woli B-ga. Wtedy Wszechmogący zsyła plagi na Egipt: wody Nilu zamieniają się w krew; hordy ropuch wypełniają ziemię egipską; wszy przywierają do ludzi i zwierząt; Stada dzikich zwierząt atakują miasta; zwierzęta domowe padają z powodu zarazy; ropne wrzody pokrywają ciała Egipcjan; grad z ognia schodzi z nieba.
Niemniej jednak - „serce Faraona pozostało zatwardziałe - nie uwolnił Synów Izraela, dokładnie tak, jak B-g Najwyższy ostrzegał Mosze”.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Szmot 6:2–13

Drugie czytanie    -    Szmot 6:14-28

Trzecie czytanie  -     Szmot 6:29 - 7:7

Czwarte czytanie -    Szmot 7:8-8:6

Piąte czytanie      -    Szmot 8:7-18

Szóste czytanie   -    Szmot 8:19-9:16

Siódme czytanie -    Szmot 9:17-35

Kmentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera.

http://

http://