Waera

r.

Parsza - Waera (nazwa czyta się też jak Wa'eira lub Wa'era ( z języka hebrajskiego „i pojawiłem się”), jest to pierwszy wyraz pierwszego zdania parszy - Księga Wyjścia = Szmot, rzd 6: 2–9: 35. Parsza ta jest 14 cotygodniową częścią Tory w corocznym żydowskim cyklu czytania Tory i drugą w Księdze Wyjścia. Parsza opowiada o pierwszych siedmiu plagach Egiptu.
Tekst tej parszy zawiera 6701 hebrajskich liter, 1748 hebrajskich słów, 121 wersetów i około 222 wierszy w zwoju Tory (סֵפֶר תּוֹרָה, Sefer Tora). Czytana jest zwykle w czternasty Szabat po Simchat Tora. (zazwyczaj w styczniu - lutym)

Krótki opis treści:

Najwyższy objawia się Mojżeszowi i obiecuje wyprowadzić lud Izraela z Egiptu, uwolnić ich z niewoli, uratować ich i na Górze Synaj wyróżnić Lud Izraela jako Naród Wybrany; a także wprowadzić do Ziemi, którą przysiągł oddać praojcom w wieczne posiadanie.
Mojżesz i Aaron kilkakrotnie stawali przed Faraonem, żądając w imieniu B-ga: „Wypuść Mój lud, aby Mi służyli na pustyni!”. Faraon jednak za każdym razem odmawiał wykonania woli Najwyższego.
Posłańcy Stwórcy - Mojżesz i Aharon pokazują znaki, potwierdzające, że przybywają z misją od Samego B-ga Najwyższego, m.in. laska Aharona zamienia się w węża i pochłania magiczne różdżki egipskich czarowników. Faraon jednak nie usłuchał - nie wykonał woli B-ga. Wtedy Wszechmogący zsyła plagi na Egipt: wody Nilu zamieniają się w krew; hordy żab pokrywają ziemię egipską; wszy przywierają do ludzi i zwierząt; Stada dzikich zwierząt atakują miasta; zwierzęta domowe padają z powodu zarazy; ropne wrzody pokrywają ciała Egipcjan; grad z ognia schodzi z nieba. Niemniej jednak - „serce Faraona pozostało zatwardziałe - nie uwolnił Synów Izraela, dokładnie tak, jak B-g Najwyższy ostrzegał Mojżesza”.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:
Pierwsze czytanie - Szmot 6:2–13.
Drugie czytanie - Szmot 6:14-28
Trzecie czytanie - Szmot 6:29 - 7:7
Czwarte czytanie - Szmot 7:8- 8:6
Piąte czytanie - Szmot 8:7-18
Szóste czytanie - Szmot 8:19-9:16
Siódme czytanie - Szmot 9:17-35


Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera.