Korach

r.
Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32 Korach - lewita, syn Jishara i kuzyn Mojżesza. Korach lub też Korah - קֹרַח —w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „łysienie, lód, grad lub mróz” - drugie słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz w treści tej Parszy. Jest to 38-my rozdział w rocznym cyklu czytania Tory i piąty w Księdze Liczb. Tekst Parszy Korach zawiera ponad 5’325 hebrajskich liter, 1’409 hebrajskich słów i mieści się na ok. 95 wierszach w zwoju Tory. Krótki opis Parszy Korach.  "I przedsięwzieli Korach, syn Icchara, syna Kehata, syna Lewi'ego, i Dathan i Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, synowie Reubena, i powstali w obliczu  Mojżesza....  ……I zgromadzili się przeciwko Mojżeszowi i Aharonowi i rzekli do nich: Dosyć wam! Wszak wszak cały ten zbiór, wszyscy są święci, a pośród nich Wiekuisty; czemu więc wynosicie się ponad zgromadzeniem Wiekuistego?!” Korach przy wsparciu Datana oraz Awirama i On'a – dawnych wrogów Mojżesza – wszczyna bunt. Nie chce pogodzić się z tym, że Mojżesz jest przywódcą a Aharon - Arcykapłanem, podburza cały naród. Nakłania 250 liderów zbioru, którzy wprowadzają święte kadzidło, aby potwierdzić, że też mają zdolności do kapłaństwa - pełnić obowiązki Kohena Gadol.  „….I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Aharanowi, i rzekł: „Odłączcie się spośród zbioru tego, bo wytępię ich w tej chwili….” Spotyka ich B-ska kara. Ziemia się rozstępuje i pochłania buntowników, ich kadzidła zostają spalone przez ogień z Niebios. Cały naród Żydowski ogarnia epidemia śmiercionośnej choroby.  Wielki Kapłan Aharon przynosi święte kadzidła, dzięki czemu udaje się powstrzymać rozprzestrzenienie epidemii.  I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi: „…Powiedz synom Izraela, a też od nich po lasce od każdego domu rodowego…. Imię zaś Aharona napiszesz na lasce Lewiego… I pomożesz jej w Przybytku Zboru przed Arką Świadectwa, tam, gdzie ukazuję się wam….I stanie się tak, że kogo wybiorę tego laska zakwitnie …” Laska Kapłańska Aharona zakwita i przynosi owoce migdałowca jako cudowny znak z Nieba i potwierdzenie tego, że jego kapłaństwo jest wolą B-ga.   Wszechmogący ustanawia micwę o terumah - oddzielania i ofiarowania z każdych zbiorów ziarna, również wina i oliwy, i pierworodnych bydła na rzecz Kohenów.   Kolejność czytania w cyklu tygodniowym
  • Pierwsze czytanie —Bamidbar16:1–13
  • Drugie czytanie – Bamidbar 16:14–19
  • Trzecie czytanie – Bamidbar 16:20–17:8
  • Czwarte czytanie – Bamidbar 17:9–15
  • Piąte czytanie – Bamidbar 17:16–24
  • Szóste czytanie – Bamidbar 17:25–18:20
  • Siódme czytanie – Bamidbar 18:21–32