Korach

r.

Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32

Korach — Lewita i kuzyn Mojżesza.

Parsza jest 38 fragmentem w rocznym cyklu czytania Tory i piątym w Ks. Bamidbar (Ks.Liczb).

Tekst Parszy Korach zawiera ponad 5’325 hebrajskich liter, 1’409 hebrajskich słów i mieści się na ok. 95 wierszach w zwoju Tory.

"I przedsięwzieli Korach, syn Icchara, syna Kehata, syna Lewi'ego, i Datan oraz Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, synowie Reubena, i powstali w obliczu  Mojżesza....                                                          …I zgromadzili się przeciwko Mojżeszowi i Aharonowi i rzekli do nich: Dosyć wam! Wszak wszak cały ten zbiór, wszyscy są święci, a pośród nich Wiekuisty; czemu więc wynosicie się ponad zgromadzeniem Wiekuistego?!”

Krótki opis Korach. 

Korach przy wsparciu Datana oraz Awirama i On'a – dawnych wrogów Mojżesza – wszczyna bunt. Nie chce pogodzić się z tym, że Mojżesz jest przywódcą a Aharon - Arcykapłanem, podburza całą społeczność. Nakłania 250 liderów ludu, którzy przynoszą święte kadzidło, aby potwierdzić, że również mają predyspozycje do pełnienia służby arcykapłańskiej w Świątyni - pełnić obowiązki Kohena Gadol. 

„….I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Aharanowi, i rzekł: „Odłączcie się spośród zbioru tego, bo wytępię ich w tej chwili….”

Spotyka ich B-ska kara. Ziemia się rozstępuje i pochłania buntowników, ich kadzidła zostają spalone przez ogień z Niebios. Cały naród Żydowski ogarnia epidemia choroby siejącej śmierć. 

Kohen Gadol Aharon przynosi święte kadzidło, dzięki czemu udaje się powstrzymać szerzenie się epidemii. 

I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi: „…Powiedz synom Izraela, a też  weź od nich po lasce od każdego domu rodowego…. Imię zaś Aharona napiszesz na lasce Lewiego… I położysz je w Przybytku Zboru przed Arką Świadectwa, tam, gdzie ukazuję się wam….I stanie się tak, że kogo wybiorę tego laska zakwitnie …”

Laska Kapłańska Aharona zakwita i przynosi owoce migdałowca jako cudowny znak z Nieba i potwierdzenie tego, że jego kapłaństwo jest wolą B-ga.  

Wszechmogący ustanawia micwę o terumah - oddzielania i ofiarowania z każdych zbiorów ziarna, również wina i oliwy, i pierworodnych bydła na rzecz Kohenów.

Bunt Korach, Datana oraz Awirama wraz 250 ‚książąt’ i innych wysokich osobistości ludu Izraela zakończyła się dla zbuntowanych tragicznie - ziemia ich pochłonęła wraz z rodzinami i całym domostwem…. 

 

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym

  • Pierwsze czytanie —Bamidbar16:1–13
  • Drugie czytanie – Bamidbar 16:14–19
  • Trzecie czytanie – Bamidbar 16:20–17:8
  • Czwarte czytanie – Bamidbar 17:9–15
  • Piąte czytanie – Bamidbar 17:16–24
  • Szóste czytanie – Bamidbar 17:25–18:20
  • Siódme czytanie – Bamidbar 18:21–32