Korach

r.
Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32 Korach lub też Korah - קֹרַח —w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „łysienie, lód, grad lub mróz” - drugie słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz w treści tej Parszy. Jest to 38-my rozdział w rocznym cyklu czytania Tory i piąty w Księdze Liczb. Tekst Parszy Korach zawiera ponad 5’325 hebrajskich liter, 1’409 hebrajskich słów i mieści się na ok. 95 wierszach w zwoju Tory. Krótki opis Parszy Korach. "I przedsięwzieli Korach, syn Icchara, syna Kehata, syna Levi'ego, i Dathan i Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, synowie Reubena, i powstali w obliczu  Mojżesza...." Korach przy wsparciu Datana oraz Awirama i On'a – dawnych wrogów Mojżesza – wszczyna bunt. Nie chce pogodzić się z tym, że Mojżesz jest przywódcą a Aharon - Arcykapłanem, podburza cały naród. Nakłania 250 liderów zbioru, którzy wprowadzają święte kadzidło, aby potwierdzić, że też zdolności do kapłaństwa - pełnić obowiązki Kohena Gadol. Spotyka ich B-ska kara. Ziemia się rozstępuje i pochłania buntowników, ich kadzidła zostają spalone przez ogień z Niebios. Cały naród Żydowski ogarnia epidemia śmiercionośnej choroby. Wielki Kapłan Aharon przynosi święte kadzidła, dzięki czemu udaje się się powstrzymać szerzenie się epidemii.  Laska Kapłańska Aharona zakwita i przynosi owoce migdałowca jako cudowny znak z Nieba i potwierdzenie tego, że jego kapłaństwo jest wolą B-ga.  Wszechmogący ustanawia micwę o terumah oddzielania i ofiarowania ze każdych zbiorów ziarna, również wina i oliwy, i pierworodnych bydła na rzecz Kohenów.  Kolejność czytania w cyklu tygodniowym
  • Pierwsze czytanie —Bamidbar16:1–13
  • Drugie czytanie – Bamidbar 16:14–19
  • Trzecie czytanie – Bamidbar 16:20–17:8
  • Czwarte czytanie – Bamidbar 17:9–15
  • Piąte czytanie – Bamidbar 17:16–24
  • Szóste czytanie – Bamidbar 17:25–18:20
  • Siódme czytanie – Bamidbar 18:21–32