Wajakel

r.

Parsza Wajakel – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  35:1 – 38:20

Wajakel (וַיַּקְהֵל)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „i zgromadził”, występuje jako pierwszy wyraz (Księga Wyjścia 35:1). Parsza Wajakiel  jest 22-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i 10-m w Księdze Wyjścia.

Tekst Parszy Wajakiel składa się z 6’118 Hebrajskich liter, 1’558 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Wajakiel:

„I zgromadził Mojżesz cały zbiór synów Israela, i rzekł do nich: Oto, co rozkazał Wiekuisty, abyście czynili. Przez sześć dni powszednich będziesz wykonywał pracę, a w sobotę będzie dla was święty Szabat, całkowity odpoczynek dla B-ga…..”

Mojżesz zwołuje lud Izraela, po raz kolejny przypomina nakaz przestrzegania Szabatów. Przekazuje instrukcje dla budowy Miszkanu - Namiotu Zgromadzenia. 

Izraelici szczodrze przynoszą dary, przynosząc złoto, srebro i miedź; wełna barwiona na niebiesko, fioletowo i czerwono; włosie kozie, płótno, skóry zwierzęce, drewno, oliwa z oliwek, zioła i kamienie szlachetne. Darów jest tak dużo, że Mojżesz jest zmuszony powstrzymać pospolite ruszenie. Rzemieślnicy – „mądrzy sercem” – stawiają Miszkan i wyposażają go we wszystkie niezbędne przedmioty (jak opisano w poprzednich czytaniach Tory Teruma, Tecawe i Ki Tisa): trzy warstwy pokryć dachowych; 48 pozłacanych paneli ściennych i 100 srebrnych gniazd fundamentowych; parochet (zasłona) oddzielająca dwie komnaty Przybytku, masach (zasłona), która jest przed nim; Skrzynię Świadectwa i jej pokrywę z cherubinami; stół i jego chleby pokładne; siedmioramienna menora ze specjalnie przygotowanym olejem; złoty ołtarz i na nim kadzidło; olej namaszczenia; ołtarz zewnętrzny na całopalenia i wszystkie jego narzędzia; zawieszki, słupy i gniazda fundamentowe dziedzińca; oraz umywalkę i jej cokół wykonane z miedzianych luster. Urządzono pomieszczenie dla kapłanów, oddzielone od ogólnego pomieszczenia parochetem (zasłoną).

Wajakel zawiera 1  zakaz:

- Zakaz wykonywania kary śmierci w Szabat (35:3)

Kolejność czytania Parszy Wajakiel w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 35:1–20

Drugie czytanie – Szmot  35:21–29

Trzecie czytanie – Szmot  35:30–36:7

Czwarte czytanie – Szmot  36:8–19

Piąte czytanie – Szmot   36:20–37:16

Szóste czytanie – Szmot   37:17–29

Siódme czytanie – Szmot  38:1-20

Komentarz Rabina Szaloma DowBera: