13 podstawowych hebrajskich słów, które warto znać i używać

r.

1. Shalom (sza-LOM) / שלום

Być może najbardziej znanym dziś hebrajskim słowem jest „szalom”, co oznacza „pokój”.słowo używane na powitanie i pożegnanie: „cześć”, „żegnaj”, „żegnam” itp.

2. Toda’a (to-DA’A) / תודה (litera „hej” na końcu praktyczniejesz niesłyszalna)

Hebrajskie słowo oznaczające wdzięczność lub uznanie, to współczesne słowo oznaczające „dziękuję”. W czasach Świątyni Żyd, który czuł wdzięczność za B-skie wybawienie z niebezpieczeństwa, przynosił „korban todah”, „ofiarę dziękczyną”.

3. Tora (to-RAh) / תורה

Dosłownie „przewodnik” lub „pouczenie” lub też „zbiór praw”.  

Tora to też Chumasz Mojżeszowy / Pięć Ksiąg Mojżesza, które zawierają instrukcje, nakazy, przykazania/micwot  B-ga. Szerzej, Tora odnosi się do całego zbioru żydowskiej nauki duchowej.

4. Micwa’a (micwa-WAh) / מצוה

Dosłownie „przykazanie” / micwa to pojęcie odnoszące się któregokolwiek z 613 przykazań zawartych w Torze, jak m.in. przekazywanie cedaki. Żyd  jest zobowiązany do przestrzegania przykazań po osiągnięciu pełnoletności t.j. 13 lat w przypadku chłopca - to jego „bar micwa”, to samo dotyczy Żydówek po osiągnięciu 12 lat - to „bat micwa”.

5. Jehudi (Je-hu-di) / יהודי

Naród żydowski. Znane są również inne określenia, jak m.in. Iwrim (Hebrajczycy) i Bnei Iisrael (Izraelici, synowie Izraela). Jednak obecnie najpopularniejszym terminem jest wyraz „Żydzi”, w języku hebrajskim - „Jehudim” (lub „Jehudi” w liczbie pojedynczej). Nazwa ta powstała, gdy Żydami w Ziemi Świętej rządzili królowie dynastii Króla Dawida, potomkowie plemienia Judy.

6. Ahawa (a-ha-WAh) / אהבה

Jest to hebrajski rzeczownik oznaczający „miłość”. W Torze wiele razy spotykamy ten wyraz, to pojęcie: Ahawa Jicchaka do jego krnąbrnego syna Esawa; ahawa Jakowa do jego żony Racheli; ahawa między B-giem a Jego ludem; ahawa między ludźmi etc

7. Szabat (Sza-Bat lub też Sza-Boss) / שבת

Wyrazem „Szabat” określamy dzień odpoczynku. Szabat to dzień święty dla Żydów na całym świecie . Sabat zaczyna się w piątek wieczorem, bowiem według żydowskiego kalendarza kolejny dzień zaczyna się po zachodzie słońca poprzedniego dnia. Tak świętujemy Szabaty od naszego wyjścia z Egiptu. Szabat jest obchodzony specjalnymi modlitwami, zapalaniem świec (w piątkowe wieczory), ucztowaniem i odpoczynkiem.

8. Kodesz (Ko-desz) / קדש

Podstawowy sens tego wyrazu - „święty”. Szabat, najświętszy dzień, określany jest jako Szabat Kodesz. Kodesz jest także korzeniem wyrazu Kadisz (modlitwa, w której uświęcamy imię B-ga), Kidusz (modlitwa, w której ogłaszamy świętość Szabatu) i chewra kadisza (święte [pogrzebowe] stowarzyszenie).

9. Haszem (Ha-Szem) / השם

W tłumaczeniu dosłownym oznacza „To Imię”.

Tora zawiera wiele imion B-ga. Żydzi historycznie powstrzymywali się od używania tych imion w rozmowie, zamiast tego odnosili się do Stwórcy jako „Haszem”. 

! Słowo „Baruch” (Ba-ruch) oznacza „błogosławiony”, więc jeśli ktoś zapyta cię, jak się masz (lub kiedy chcesz przekazać dobre wieści), możesz poprzedzić swoją odpowiedź słowem „Baruch Haszem” t.j. „Niech będzie błogosławiony B-g”. ”.

10. Iwrit (Jiw-rit) / עברית

Żydzi tradycyjnie określają język hebrajski (biblijny) jako Laszon Hakodesz, „Święty Język”. Z drugiej strony, współczesny hebrajski jest określany jako Iwrit (z hebr. „hebrajski”).

11. Imma (Ji-ma) / אמא

Wyraz oznacza po prostu „mama”. Lecz Tora  tym wyrazem nawiązuje do Ewy, pierwszej kobiety, jako „kol chai” - „matki wszelkiego życia”.

12. Abba (Ab-ba) / אבא

Abba jest hebrajskim odpowiednikiem „tatusia”. W judaizmie właściwie jest micwą zwracanie się do naszych rodziców za pomocą tych wyrazów: Imma, Abba, a nie ich imion.

13. Koszerny (Ka-szer) / כשר

Hebrajskie słowo koszer dosłownie oznacza „odpowiedni”. Prawa koszerności definiują żywność, która nadaje się do spożycia przez Żyda, jak również przedmioty rytualne, które nadają się do użycia.

(Na podstawie artykułu Menachem Posner; ilustracja: Art by Sefira Lightstone)