Arcykapłan – Kohen Gadol

r.

Arcykapłan - Kohen Gadol w tradycji żydowskiej.

Kohen Gadol, Najwyższy Kapłan, zajmował najświętszą pozycję w judaizmie. Jego rola rozciągała się na historię, od Aharona w czasach starożytnych do zniszczenia Drugiej Świątyni. Zadaniem Najwyższego Kapłana było nadzorowanie służb modlitewnych, składanie ofiar w Świątyni. Najwyższy Kapłan był też duchownym przywódcą narodu żydowskiego. Jednym z jego najważniejszych obowiązków było pełnienie świętej służby w czasie Święta Jom Jom Kippur w Miejscu Najświętszym — gdy łączyły się najświętszy czas, osoba i miejsce.

Najwcześniejsi arcykapłani - Święci słudzy.

Gdy Przybytek Przymierza został zbudowany na pustyni, konieczne stało się wyznaczenie Arcykapłana do pełnienia i nadzorowania w nim świętej służby. Początkowo tę rolę miał przyjąć Mojżesz, ale według niektórych tradycji (1) utracił to prawo, gdy początkowo odmówił bycia posłańcem B-ga w celu uwolnienia Żydów z Egiptu. Chociaż jego intencje były czyste – nie chciał urazić starszego brata Aharona poprzez przyjęcie bardziej prestiżowej funkcji – jego wahanie pokazało, że honor Aharona był dla niego ważniejszy niż rozkaz B-ga. To sprawiło, że nie nadawał się do Arcykapłana, stanowiska, które wymagało całkowitego podporządkowania się Wszechmogącemu (2). Aharon został w jego miejsce pierwszym Arcykapłanem.

Godność Najwyższego Kapłana miała być przekazywana z ojca na syna, chyba że dziecko nie odpowiadało wymogom służby. Po odejściu z tego świata  Aharona funkcję tę przejął jego syn Eleazar. Następnie Pinchas, syn Eleazara, przyjął jego strój kapłański i pełnił służbę w okresie wejścia i zawojowania Ziemi Obiecanej przez Izraelitów.

(ilustracja: Art by Rivka Korf Studio)