Milczenie

19 Wrzesień, 2013 r.

Milczenie


Tali Loewenthal


„A Aaron milczał”. (Księga Kapłańska 10:3)


Mowa oznacza przejrzystość. Melodia jest poza językiem, wyraża nastroje, których słowa nie mogą opisać. Milczenie jest jeszcze wyżej.


Moc by milczeć w pewnych momentach życia i historii jest ważną siłą. Wyraża świadomośc, że B-g jest nieskończony, i nie może być ograniczony naszymi ludzkimi koncepcjami tego, co powinno się wydarzyć.
Talmud mówi o przykładzie, kiedy B-g powiedział samemu Mojżeszowi by milczał. B-g pokazał mu w wizji wszystkie przyszłe generacje narodu żydowskiego, i liderów każdego pokolenia. Mądrość Rabbi’ego Akiwy zrobiła na Mojżeszu wielkie wrażenie. Potem zobaczył jak Rzymianie torturowali go na smierć. "Czy to jest nagroda za znajomość Tory?" – zapytał Mojżesz. B-g odpowiedział: "Zamilcz. Gdyż to wzrosło w Mojej myśli".


Nie oznacza to, że Tora oręduje za fatalistycznym podejściem do życia. Przed wydarzeniem, należy zrobić wszystko, co możliwe by nie dopuścić do tragedii. Lecz kiedy już się wydarzyła, B-że uchowaj, poprzez akceptację i milczenie osiągamy szczególną bliskość z B-giem. Nasi Mędrcy mówią nam, że ponieważ Aaron milczał, kiedy tragedia dotknęła jego dwóch synów, Nadawa i Awihu, został wynagrodzony przez B-ga, który rozmawiał bezpośrednio z nim.


W naszym pokoleniu, również, istnieje potrzeba dla tej mocy milczenia. Nie jest to siła pasywna, lecz taka, która prowadzi do energicznego i radosnego działania. Żydowska odpowiedź na wstrząsające wydarzenia Szoah jest zdeterminowanym i energetycznym działaniem by odbudować życie żydowskiej rodziny i żydowskiej wiedzy.


Poprzez naszą zdolność milczenia, my również, jak Aaron, zasłużymy na B-skie objawienie. B-g sprowadzi Mesjasza, odbudowanie Świątyni i trwały pokój na świecie


udostępnij