Miriam – siostra Mojżesza

r.
Warto wiedzieć - kilka biblijnych faktów o Miriam.
* Miriam: (1400-1274 pne) Prorokini, córka Amrama i Jochebed, starsza siostra Aarona i Mojżesza.
* Miriam była jedną z 7 prorokini Biblii
Talmud wymienia siedem prorokini w tradycji żydowskiej: Sarę, Miriam, Deborah, Hannah, Abigail, Huldah i Esther, przedstawiając biblijne 'wsparcie' ilustrujące, że każda z tych wyjątkowych kobiet była rzeczywiście prorokiniami.
* Jako dowód, że Miriam była prorokinią, Talmud przytacza werset „Prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła do ręki bębenek”. Dlaczego wymieniono tylko Aharona, Mojżesza zaś nie? Talmud odpowiada, że ten werset odzwierciedla fakt, że zaczęła prorokować zanim Mojżesz się urodził, kiedy miała tylko jednego brata Aharona.
Jaka była jej przepowiednia? Przepowiedziała, że jej matka urodzi chłopca, który wyprowadzi izraelskich niewolników na wolność.
* Jej imię oznacza „gorzki”
Starożytne opracowanie "Seder Olam", które przedstawia chronologiczną historię narodu żydowskiego, opowiada, że gdy Miriam się urodziła, na ród żydowski w Egipcie przeżywał szczególne trudne czasy uścisku, z tego powodu je rodzice nazwali ją Miriam, co w tłumaczenie z jeż. hebrajskiego oznacza "gorzki".
Talmud utożsamia ją z położną Puah, która praktykowała położnictwo w Egipcie razem z Szifrah (Jochebed) i sprzeciwiała się rozkazom faraona, by zabijać izraelskie dzieci.
Miriam uratowała Mojżesza :W świetle dekretu faraona, aby wszystkich nowonarodzonych żydowskich chłopców wrzucać do Nilu, gdy Jochewed (matka Mojżesza) nie miała innego wyjścia, jak tylko umieścić w trzcinowym koszu swojego narodzonego synka, gdy już nie mogła go ukrywać, i pozostawić w trzcinach rzeki. Miriam stała wśród trzcin i patrzyła, jak Bithiah (Batya), egipska księżniczka - córka faraona, znalazła płaczące niemowlę i próbowała go uspokoić. Szybko myśląca i odważna Miriam zaproponowała, że sprowadzi hebrajską mamkę, która zaopiekuje się dzieckiem, dzwoniąc do swojej matki, Jochewed.
Prowadziła kobiety. Miriam była dobrym duchem żydowskich kobiet w trudnych czasach Exodusu i nie tylko. Gdy Morze Trzcinowe rozstąpiło się, umożliwiając przejście żydom, wychodzącym z Micraim (Egiptu), Miriam prowadziła kobiety "śpiewająco" - to ona zainicjowała śpiew i tańce, by rozwiać strach. W jaki sposób kobiety miały instrumenty? Nawet w najciemniejszych czasach w Egipcie wierzyły, że ich naród zostanie wyzwolony, więc miały przygotowane "na drogę" bębenki, by chwalić B-ga za cuda, o których wiedziały, że dokona .
Miriam zmarła dnia 10 Nissan. Czytamy: „Cały zbór synów Izraela przybył w pierwszym miesiącu na pustynię Cin, otrzymali się w Kadesz. Miriam tam umarła i została tam pochowana” (Bamidbar/Ks. Liczb, 21:1). Raszi mówi nam, że podobnie jak jej bracia, Aharon i Mojżesz, Miriam umarła przez B-ski „pocałunek”. Zgodnie z tradycją miało to miejsce 10 dnia pierwszego miesiąca, powszechnie znanego jako Nissan.
(Opr. wg  Menachem Posner; ilustracja - "Miriam" @Sarah Kranz)