Tu Biszwat – 10 ciekawych faktów

r.

15 dnia żydowskiego miesiąca Szwat obchodzimy Tu bi-Szewat - Nowy Rok Drzew.

We współczesnym Izraelu Tu B'Szwat obchodzony jest jako dzień świadomości ekologicznej i jest obchodzony przez sadzenie drzew, natomiast w czasach Świątyń symbolizował odrodzenie się natury po porze deszczowej i rozpoczęciu nowych zbiorów.

Przedstawiamy 10 ważnych i interesujących faktów na temat tego wspaniałego i bardzo 'pożytecznego' Święta:

       1. W tłumaczeniu z języka hebrajskiego Tu Biszvat oznacza „piętnasty dzień miesiąca Szewat”. W słowie „Tu” wartość liczbowa liter ט (tet) i  ו (waw) to 9 i 6, co w sumie daje 15. Drugą nazwą tego święta jest „Rosz ha-Szana la'Ilanot”, dosłownie przetłumaczone jako „Drzewa noworoczne”

       2. Według legendy, kiedy Wszechmogący dał ludziom Nowy Rok (Rosz ha-Szana), rośliny zazdrościły im i również chciały takiego święta dla siebie. Następnie B-g stworzył dla nich Tu Biszwat - Nowy Rok Drzew. Datę wybrano na miesiąc Szwat, ponieważ w tym czasie drzewa budzą się po zimowej hibernacji.

        3. W rzeczywistości mędrcy wymyślili Tu B'Szwat, aby oddzielić zbiory jednego roku od zbiorów innego roku. Owoce dojrzałe przed datą 15 Szwat odnoszą się do starego zbioru, a po 15 Szwat do nowego. Gdy drzewo owocowe miało trzy lata, jego owoce były przekazywane w ofierze do Świątyni jako. A jak poprawnie policzyć wiek, jeśli nie znasz daty urodzin? Do tego potrzebny był Tu B'Szwat.

        4. Tu B'Szwat to jeden z czterech 'Nowych Roków' w kalendarzu hebrajskim. Pierwszy, Nowy Rok Królów, obchodzony jest wiosną –1 Nisan. Od niego zaczyna się odliczanie miesięcy, świąt i panowania królów Izraela. Drugi Nowy Rok to Nowy Rok oddzielania dziesięciny od zwierząt gospodarskich i obchodzony jest latem 1 Elul. Został ustanowiony w czasie Świątyni, kiedy Izraelici musieli przynosić do Świątyni dziesiątą część zwierząt urodzonych w ich gospodarstwie w ciągu roku. Jesienią obchodzony jest trzeci, najsłynniejszy Nowy Rok - Rosz ha-Szana. Jest obchodzony na cześć stworzenia świata, symbolizuje początek nowego roku i koniec odchodzącego roku. A czwarty Nowy Rok to Tu Biszwat - Nowy Rok Drzew.

       5. Święto Tu B'Szwat, podobnie jak Pesach, obchodzone jest m.in. sederem, rytualnym świątecznym posiłkiem. Na stole powinno znaleźć się siedem owoców Izraela, zebranych z nowego żniwa. Tora mówi: „Bowiem Pan, twój B-g, prowadzi cię do ziemi dobrej, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, drzew figowych i granatu, do krainy drzew oliwnych i miodu daktylowego "(Dwarim/Powtórzonego Prawa, 8: 7). Dlatego zwyczajowo je się winogrona, potem figi, granaty, oliwki i daktyle - w kolejności, w jakiej są wymienione w Torze. Przed zjedzeniem pierwszego owocu nowego żniwa odmawiają błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś, Panie, nasz Bóg, władco wszechświata, który dał nam życie i wspierał je w nas, i dałeś nam żyć. tym razem!".  W społecznościach sefardyjskich zwyczajowo spożywa się najpierw potrawy z pszenicy i jęczmienia, a następnie owoce. Według jednego ze zwyczajów Żydów ze Wschodu podczas sederu można spróbować pięćdziesiąt rodzajów owoców!

 6. Po zniszczeniu Drugiej Świątyni, Tu B'Szwat nie było obchodzone przez długi czas, ponieważ w Galut (na wygnaniu) nie pozwalano przestrzegania  przykazań rolniczych związanych z Ziemią Izraela. Obchody Nowego Roku Drzew zostały przywrócone dopiero w XVI wieku - dzięki grupie Kabalistów, która utworzyła się w Erec Izrael wokół wielkiego Rabina i Mentora B"P Rawa Icchaka Lurii (lub Arizala).

    7. Wraz z początkiem masowej repatriacji europejskich Żydów do Erec Israel, Tu B'Szwat stał się symbolem odrodzenia kraju. Pierwsi osadnicy sadzili ogrody nie tylko dla siebie, ale także dla następnych pokoleń, zgodnie z midraszem: „Pamiętajcie, aby sadzić drzewa, nawet jeśli były już zasadzone przed wami, i nie mówcie: „ Jestem zbyt stary, nie będę mógł jeść płodów z tych drzew "- roślina dla przyszłych pokoleń. ”(Midrasz Tanhuma Kdoszim).

8. Izrael jest jedynym krajem na świecie, który ma dziś więcej lasów niż sto lat temu. Liczba drzew w Izraelu wzrosła z 4,5 miliona do 240 milionów od 1948 roku.

    9. Ponieważ uważa się, że Tu B'Szwat oznacza odrodzenie natury, wiele izraelskich instytucji wybrało ten dzień na swoje inauguracje rozpoczęcia działania. Na przykład wmurowanie kamienia węgielnego pod Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie miało miejsce na Tu B'Szwat w 1918 r., Politechnika Technion w Hajfie w 1925 r., A Kneset w 1949 r.

   10. W starożytności na cześć noworodków koniecznie sadzono drzewo: na cześć chłopca - cedr, na cześć dziewczynki - cyprys. Cedr symbolizował wzrost i prawość, a cyprys symbolizował piękno i zapach.

(źródło: 12-13.plus)