Teszuwa

r.
Teszuwa oznacza powrót.
W tradycji żydowskiej pokuta, skrucha i decyzja o naprawie nazywana jest "teszuwa", hebrajskim słowem tłumaczonym jako „powrót”. Jednym z hebrajskich słów oznaczających grzech jest "chet", co po hebrajsku oznacza „zboczyć z drogi”. Zatem idea pokuty w myśli żydowskiej jest powrotem na ścieżkę prawości.
Powrócić do prawości, czyli dokonać teszuwy można w każdej chwili, ale okres świąteczny, a zwłaszcza Jom Kippur, uważany jest za szczególnie pomyślny czas na to. Proces pokuty, przedstawiony przez Majmonidesa, obejmuje trzy etapy: wyznanie, żal i przysięgę, że nie powtórzy zła. Szczera skrucha, według Majmonidesa, to gdy człowiek ma okazję ponownie popełnić ten sam grzech, lecz nie popełnia. Mówi się, że modlitwa, dobroczynność i post również sprzyjają otrzymaniu przebaczenia Najwyższego.
Według myśli żydowskiej istnieją dwie kategorie grzechu:
Grzechy przeciwko B-gu: Wykroczenia rytualne, takie jak łamanie Szabatu lub spożywanie niekoszernego jedzenia.
Grzechy przeciwko innym ludziom: czyny takie jak kradzież lub oszczerstwo, oczernianie innych.
Zgodnie z tradycją żydowską tylko grzechy przeciwko B-gu mogą być odpokutowane przez wyznanie, żal i obietnicę niepowtórzenia czynu. Grzechy przeciwko innym ludziom mogą być odpokutowane tylko wtedy, gdy zło zostało naprawione – na przykład zapłata za przestępstwo finansowe i przebaczenie otrzymane od ofiary.