Teszuwa

r.

W tradycji żydowskiej pokuta nazywana jest teszuwa, hebrajskim słowem tłumaczonym jako „powrót”. Jednym z hebrajskich słów oznaczających grzech jest chet, co po hebrajsku oznacza „zboczyć z drogi”. Zatem idea pokuty w myśli żydowskiej jest powrotem na ścieżkę prawości.

Teszuwa można zrobić w każdej chwili, ale okres świąteczny, a zwłaszcza Jom Kippur, uważany jest za szczególnie pomyślny czas na to. Proces pokuty, przedstawiony przez Majmonidesa, obejmuje trzy etapy: wyznanie, żal i przysięgę, że nie powtórzy zła. Prawdziwy penitent, mówi Majmonides, to ten, który ma okazję ponownie popełnić ten sam grzech, ale odmawia tego. Mówi się, że modlitwa, dobroczynność i post również pomagają uzyskać przebaczenie.

Według myśli żydowskiej istnieją dwie kategorie grzechu:

Grzechy przeciwko B-gu: Wykroczenia rytualne, takie jak łamanie Szabatu lub spożywanie niekoszernego jedzenia.
Grzechy przeciwko innym ludziom: czyny takie jak kradzież lub oszczerstwo.
Zgodnie z tradycją żydowską tylko grzechy przeciwko B-gu mogą być odpokutowane przez wyznanie, żal i obietnicę niepowtórzenia czynu. Grzechy przeciwko innym ludziom mogą być odpokutowane tylko wtedy, gdy zło zostało naprawione – na przykład zapłata za przestępstwo finansowe i przebaczenie otrzymane od ofiary.