Mizrahim

r.
Aszkenazyjczycy, Sefardyjczycy i Mizrahim..... Dziś porozmawiamy o Mizrahi.
Kim są Żydzi Mizrahi?
Choć często myleni z Żydami sefardyjskimi, Żydzi Mizrahi (Mizrachijczycy) mają osobne dziedzictwo na Bliskim Wschodzie.
 
Mizrachijczycy - Żydzi Mizrahi są często myleni z Żydami Sefardyjskimi (ponieważ mają wiele wspólnych zwyczajów religijnych), Żydzi Mizrahi mają osobne dziedzictwo. Żydzi Mizrahi (po hebrajsku „wschodni” lub „wschodni”) wywodzą się z terenów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji Środkowej, na Kaukazie. Ich najwcześniejsze społeczności pochodzą z późnego antyku, a najstarsze i największe z tych społeczności znajdowały się we współczesnym Iraku (Babilonia), Iranie (Persja) i Jemenie.
Dzisiaj większość Żydów Mizrahi mieszka w Izraelu lub Stanach Zjednoczonych. W swoich nowych domach Żydzi Mizrahi bardzo dbają o utrzymanie silnych więzi z innymi Żydami, którzy pozostali w krajach pochodzenia ich rodzin. Dlatego nierzadko można znaleźć synagogę specyficznie perską lub bucharską itd. Żydzi Mizrahi też nie mają jednego wspólnego języka żydowskiego; różne podgrupy posługiwały się własnym językiem/dialektem i najczęściej tak pozostało do dziś, jak na przykład dialekty jeudeo-arabskie takie jak maghrebi.
Unikalna kultura Mizrahi przeniknęła w ostatnich latach do izraelskiego społeczeństwa głównego nurtu. Na przykład, muzyka jemeńska wkroczyła na scenę pop razem z kilkoma zespołami, połączyła tradycyjne instrumenty, rytmy i teksty z nowoczesnym stylem. Złotnicy jemeńscy tworzą przedmioty religijne, tradycji żydowskiej swoich społeczności używane przez Żydów wszystkich środowisk. Restauracje „Mizrahi” – w których goście dzielą się dużymi półmiskami z nadzianym mięsem, chlebem i miską wypełnioną sałatkami i przyprawami – stały się dość popularnymi miejscami spotkań w Izraelu.
Jednak do dziś Izraelu wciąż można trafić na pewne "fermenty" pomiędzy społecznościami: Żydzi aszkenazyjscy nadal dominują w rolach kierowniczych w instytucjach publicznych. Szczęśliwie te „fermenty” między ludzkie w społeczeństwie żydowskim zanikają.
 
Niewielka grupa Żydów Mizrahi żyje w Polsce. Przybyli u z Imperium Osmańskiego w dawnych czasach migracji ludności z Turcji lub Armenii. Raczej nie mieli nazwisk, tylko oryginalne hebrajskie imiona, jak na przykład: Abram, Salomon i tak przedstawiali się; z biegiem lat do tych imion były dodawane „polskie końcówki” ‚..czyk’”, co oznacza „syn” (określająca pochodzenie przodków), czy ‚..ski’, czy też ‚..wicz’.
Obecnie nie mamy „ostrych” podziałów, gdyż przedstawicieli Żydów Mizrahim wchodzili w związki z Żydami Sefardyjskimi, bądź Aszkenazi.
 
* O Żydach Sefardyjskich tu: https://chabad.org.pl/sefardyjczycy/
* O Żydach Aszkenazi tu: https://chabad.org.pl/aszkenazyjczycy/
 
(zdjęcie: My Jewish Learning< Israeli Olim 4783)