Rabin Jechiel-Michl haLevi Epstein

r.

Rabin, nauczyciel prawa i kompilator wielu książek, głównie z zakresu halachy. Urodzony w Bobrujsku, w wieku 27 lat został rabinem Nowozybkowa, w wieku 45 lat został rabinem Nowogródka, gdzie pracował przez 34 lata do śmierci. Jego głównym dziełem halachicznym jest Aruch Ha-Szulchan, rozszerzona i udoskonalona wersja Szulchan Aruch.