Radak – Rabin Dawid Kimhi

23 maja, 2022 r.

Rabin Dawid Kimhi, znany również pod akronimem "Radak"  (1160 - 1235)
był średniowiecznym Rabinem, komentatorem biblijnym, filozofem i gramatykiem Tanach'u z Prowansji (współczesna Francja). Autork eseju z gramatyki hebrajskiej, obejmującej wiele tematów - "Michlol", a także słownika głównego "Sefer Ha-Szoraszim". Najbardziej znany jest z komentarzy do Tanach'u.

(ilustracja: Center for Online Judaic Studies)