Odliczanie

r.
Proces przygotowań do konkretnego wydarzenia pozwala uzyskać pełniejszy obraz jego istoty. Kobieta, która kupuje białą suknię ślubną w salonie ślubnym, najwyraźniej przygotowuje się do ślubu, a mężczyzna zbierający suche gałęzie w lesie prawdopodobnie nieco oczyści las i rozpali ognisko. Logiczne jest założenie, że suknia ślubna nie będzie noszona podczas spotkań przy ognisku, a drewno na opał nie będzie zbierane w przeddzień ceremonii ślubnej. Dotyczy to również przygotowań do wydarzeń duchowych i religijnych. Szawuot to święto upamiętniające rocznicę dnia, w którym Wszechmocny dał nam Torę. Ten wspaniały wzniosły dzień wymaga również przygotowań: w ciągu siedmiu tygodni poprzedzających Święto odliczamy dni Omeru. Tak więc przygotowaniom do Szawuot towarzyszy liczenie liczb - odliczanie. Ciekawe, że czytanie rozdziału Tory Bamidbar  odbywa się zawsze na krótko przed nadejściem Szawuot - z reguły w Szabat, zaraz po którym zaczyna się święto. To jest pierwszy rozdział Księgi Bemidbar (Ks.Liczb) i jest w rzeczywistości pełen odniesień do pewnych liczb. Najpierw mowa o spisie ludności - liczbie Żydów, a Tora podaje szczegółowy spis synów Izraela w każdym z plemion, w każdym z „domów ojców”, a następnie podsumowuje -  podsumowanie ogólne. Następnie dwa razy  osobno przeliczani są Lewici, a po nich pierworodnych w każdej rodzinie. Po co to odliczanie do Szawuot? Jaki jest związek między liczeniem a szczególnym darem, jaki nasz lud otrzymał w tym Wielkim Dniu? Liczenie działa jak równoważnik lub korektor. Każda jednostka liczenia jest zredukowana do jednej, nie więcej i nie mniej. Jako przykład proponuję rozważyć dwa wspomniane wcześniej rodzaje liczenia: liczenie Omeru i spis ludności Żydów na pustyni. Siedmiotygodniowy okres liczenia Omeru składa się zarówno z dni świętych oraz dni świątecznych, jak i zwykłych dni powszednich. Z jednej strony okres ten obejmuje dni Pesach, siedem Szabatów, Rosz Chodesz i "tajemniczy" Lag B'Omer; ale te same tygodnie są pełne zwykłych powszednich - zwyczajnych dni. Ale jeśli chodzi o liczenie Omeru, każdy z tych dni ma jedno swoje szczególne znaczenie - każdy stanowi kolejny krok, który przybliża nas do Szawuot. Powodem tego jest to, że niezależnie od zewnętrznych cech charakterystycznych dla danego dnia, każda z nich jest kopią poprzedniego i jest również podobna do następnego. Każdy dzień życia jest darem od Stwórcy i zgodnie z planem musimy go w pełni wykorzystać, służąc Wszechmocnemu. Kolejność, w jakiej powinniśmy to robić, różni się w zależności od konkretnego dnia: jednego dnia idziemy do pracy, a drugiego, wręcz przeciwnie - mamy wolne od pracy. Czasami nasza służba Stwórcy polega na zjedzeniu posiłku; w inne dni pościmy. Liczenie dni pozwala skupić naszą uwagę na jednoczącej ich idei, na wspólnym celu. Idea ta dotyczy liczenia Żydów na pustyni (bamidbar). Żydzi stanowią daleki nie jednorodną grupę, a dotyczy to wszystkich sfer życia, w tym służby B-gu. W zależności od talentów i zdolności każdego z nas służymy Stwórcy na różne sposoby: jeden pilnie studiuje  Torę, inny angażuje się w działalność społeczną, trzeci wspiera finansowo ważne wydarzenia, a czwarty szczerze i bezinteresownie czyta psalmy. Jesteśmy liderami i naśladowcami, starymi i młodymi, mężczyznami i kobietami, mędrcami i zwykłymi ludźmi. Każdy z nas jest częścią ludu, ale jednocześnie jest wyjątkowy i niepowtarzalny, na swój sposób służy Wszechmogącemu. Spis ludności na pustyni - przeliczanie Żydów uczy nas, że służba każdego z nas, na miarę możliwości, zdolności, odczuć każdego  jest ważna dla Stwórcy. Owszem, może się wydawać, że jeden służy "bardziej spektakularnie", inny zaś "mniej", jednak w rzeczywistości wszyscy dążymy do wspólnego celu: służymy Stwórcy, wykorzystując wszystkie nasze zdolności i zasoby. Wszystkie te obliczenia prowadzą nas do Szawuot, dnia, w którym została nam dana Tora - absolutnej równowaga. Tora objawia nam ten B-ski plan i daje nam przykazania, za pomocą których możemy osiągnąć cel, a tym samym daje harmonię i równość wszystkim stworzeniom B-ga. Zbliża się Szawuot. Przyjmijmy ideę tego, jak ważny każdy poszczególny człowiek, każdy poszczególny dzień i każdy szczegół świata stworzonego przez B-ga. Warto też  przeliczyć wszystkie błogosławieństwa na Torę, która nadała sens, porządek naszemu życiu