Dwanaście plemion Izraela – dwanaście ścieżek

r.
Każde z 12 plemion ma swoją specyficzną energię, którą musi zamanifestować na tym świecie. W części Tory Wajechi - która zamyka Księgę Rodzaju - Bereszit czytamy, jak Jakow błogosławi swoje dzieci, dwanaście  synów - dwanaście plemion, w swoich ostatnich dniach. W tych błogosławieństwach kryje się wiele tajemnic przepowiadających przyszłe wydarzenia. Jak mówi nam werset: „I Jaków zwołał swoich synów i powiedział: „Zbierzcie się, abym wam opowiedział, co się z wami stanie przy końcu dni”. Jako plan życia, te błogosławieństwa mogą nas wiele nauczyć. Każde z dwunastu plemion odzwierciedla unikalną ścieżkę życia. Jak werset mówi nam na zakończenie błogosławieństw: „Wszystkich dwunastu - dwanaście pokoleń Izraela ... każde pobłogosławił je według swego błogosławieństwa . (Rad 49:28)  Jakie znaczenie mają słowa „każdy według swego błogosławieństwa”? Jako życiowa wskazówka, te błogosławieństwa mogą nas wiele nauczyć.  Każde plemię ma swoją szczególną podróż, swoją specyficzną energię, którą musi zamanifestować na tym świecie. Rzeczywiście, nasi mędrcy nauczają, że Morze Re [e] d rozdzieliło się na dwanaście ścieżek, zapewniając oddzielną ścieżkę dla każdego z dwunastu plemion. Aby zrozumieć te dwanaście ścieżek, musimy zbadać różne sposoby, w jakie plemiona są opisane w Torze.  Znajdujemy trzy opisy plemion. Po pierwsze, kiedy ich matki nadają im imiona ( Rdz 29-30; 35:18), każdemu dziecku / plemieniu nadaje się imię o szczególnym znaczeniu z określonego powodu.  Po drugie, kiedy Jakow im błogosławi, zanim umrze. (Rdz 3-28) I wreszcie, kiedy Mojżesz błogosławi ich na końcu Tory. (Dewarim/Pwt prawa, 33:6-25) Ponadto plemiona są nazywane i wyszczególniane wiele razy w Torze - kiedy wkraczają do Egiptu, kiedy opuszczają Egipt, podczas 40-letniej podróży przez pustynię Synaj podróżują i obozują jako plemiona, ich ofiary poświęcone Świątyni są powtarzane dwanaście razy (chociaż właściwie przynosili takie same ofiary), aby podkreślić dwanaście unikalnych ścieżek. Oto jedno z wielu zastosowań tych dwunastu ścieżek, oparte głównie na błogosławieństwach Jakowa. Reuwen - pierworodny („ bechor ”) - reprezentuje potężną energię wszystkiego, co jest pierwsze. Pierwszy owoc, pierwsze chwile dnia, początek każdego stworzenia - ma ogromną ilość energii. „Niestabilna jak woda”, ta moc może działać w obie strony: jeśli jest właściwie wykorzystana, energiabechor ” / Reuwen może zmieniać światy; jeśli jest nadużywana, może niszczyć. Podobnie jak woda, może być źródłem życia, ale jeśli pozostanie bez zmian, niszczy swoje środowisko i może zalewać jego otoczenie. Simeon to agresywna gevura - antyteza szachy / wody Reuwena . Wściekły gniew i okrutny gniew, który może wynikać z nieokiełznanej gewury, muszą zostać wyeliminowane, aby nie przekształciło się w broń przemocy, która pochłonie osobę i wszystkich, z którymi się styka.  Lewi to plemię wybrane do służby w Świątyni. „Lewi” oznacza również „dołączony” lub „połączony”. Lewi to osobowość, która poświęca swoje życie służbie wyższemu powołaniu. Uwolnienia się od swoich granic do materialnego przetrwania i dołączenie się do służby B-żej (zob. Rambam , koniec Hilchot szemittah w” Jowel ). Juda oznacza uznanie („hoda ”, jak w „ mode ani… ”). Imię Judy zawiera również cztery litery B-skiego imienia. Juda jest liderem; jego potomkowie będą królami Izraela, począwszy od Króla Dawida, a skończywszy na Masziachu (Mesjaszu). Juda jest ścieżką bezinteresowności („bittul ”) - najważniejszym składnikiem prawdziwego przywództwa. Dan jest ścieżką prawa i porządku („dan” oznacza sądzić). Obiektywna sprawiedliwość jest sercem każdej cywilizacji. Naftali to wolna osobowość duchowa. Podobnie jak „jeleń biegający na wolności” - wyrwanie się poza status quo - niezależność jest niezbędnym elementem rozwoju. Jednak ta wolna duchowość słów uznania - „uwielbienia”. Gad to archetyp wojownika. Posiada bardziej rozwinięte poczucie sprawiedliwości niż Dan. Gad jest gotowy do walki o swoje przekonania. Wojownik jest niezbędny zarówno do obrony naszych cenionych wartości, jak i do ochrony naszych wolności. Aszer to zarówno dobrobyt, jak i przyjemność. Aszer jest wymiarem błogosławieństwa wykraczającego poza normę - aby otrzymać więcej niż to, co jest konieczne do przetrwania. Aszer to osobowość, która nie tylko dostaje to, czego potrzebuje, ale także czerpie z tego przyjemność. Issachar jest uczonym. Studiowanie zapewnia mądrość, jasność umysłu i kierunek działań. To podstawa każdego systemu. Issachar to pełne oddanie zanurzeniu się w studiach i edukacji. Zewulon to kupiec, osobowość biznesmena. Jego rolą jest działania biznesowe i naprawianie świata materialnego poprzez wprowadzenie B-skich iskier („tajemny skarb ukryty w piasku” (Dewarim, 33:19). Zewulon uzupełnia Issachara; tworzą partnerstwo: Zewulon wspiera uczonego, funduje domy nauki, uczelnie i in., co daje mu prawo do udziału w nagrodzie w wyższych światach za studia Issachara. Josef jest żywiołem cierpienia w życiu. Jednak on nie tylko znosi ciężary życiowe, ale on się rozwija rozwija. Poprzez swoje wyzwania osiąga wielkość. Pokonuje wszystkich przeciwników i staje się wielkim przywódcą, ratując całe pokolenie swojego narodu, Pomimo skorumpowanego, duchowo niskiego środowiska zachowuje swoją duchową integralność. Potężne światło, które wyłania się z ciemności w Josefie, dzieli się na dwa wymiary - jego dwóch synów: Menasze i Efraima: Menasze reprezentuje zdolność nie poddawania się siłom Egiptu / „ ograniczeniom micraim”, które nakłaniają do zapomnienia o swoich duchowych korzeniach. Pozostać w kontakcie bez względu na wyzwania. Efraim idzie jeszcze dalej. Nie wystarczy po prostu przetrwać w obcym środowisku, ale dobrze się rozwijać - „być płodnym w krainie mojej niedoli”. Efraim jest mocą przekształcania trudności, wezwań w B-ską moc. Binjamin jest głodny, głodny Boskich iskier w całym istnieniu. Tak więc, jak „drapieżny wilk”, Binjamin zdaje sobie sprawę, że jego misją jest namiętne poszukiwanie Boskiej energii zawartej w materii, pożeranie jej, konsumowanie i podnoszenie jej poziomu. Dwanaście plemion. Dwanaście ścieżek. Wszystko, co niezbędne, aby dotrzeć do celu. Jaką osobowością jesteś? Którą część musisz rozwinąć? Którą ścieżką podążać w swoim życiu?…. Obyśmy odkryli naszą drogę i żyli zgodnie z nią. I niech to pomoże nam dotrzeć do czasu - na końcu dni - kiedy uzyskamy jasność, kto należy do jakiego plemienia.  (opr. na podstawie pracy Simona Jacobsona, chabad.org; ilustracja: Chabad.org) [źródło //meaningfullife.com]