Magia 13 – szlosz esrei

r.

SŁUCHAJ, IZRAELU! ADONAJ JEST NASZYM BOGIEM, ADONAJ JEST JEDYNY! A BĘDZIESZ MIŁOWAŁ HASZEM, B-GA TWOJEGO, CAŁYM SERCEM TWOIM I CAŁĄ DUSZĄ TWOJĄ, I CAŁĄ MOCĄ TWOJĄ…”  

Tymi słowami zaczyna się jedna z dwóch podstawowych modlitw judaizmu, a dwa kluczowe wyrazy w niej zawarte, według gematrii hebrajskiej, mają wartość 13. 

Są to wyrazy „JEDYNY” - „ אֶחָֽד” : 1(א)+8(ח)+4(ד)=13 oraz „MIŁOŚĆ” - „אהבה" : 1(א)+5(ה)+2(ב)+5(ה)=13.

Jeszcze jedna „trzynastka”:

Trzynaście atrybutów miłosierdzia Bożego („szlosz-esrej” - „trzynaście” po hebr.) - „ Wiekuisty, Wiekuisty, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu i pełen miłości i prawdy. Przechowujący miłość dla tysięcy (pokoleń), przebaczający winę i występek i grzech, a nie wytępiający do ostatka, nawiedzający, winę ojców na dzieciach, do trzeciego i czwartego pokolenia… (Boskie Objawienie Mojżeszowi - Szmot, Księga Wyjścia, rzd 34:6-7) . 

Wiele wskazuje, że liczba „13” ma w tradycji judaizmu wyjątkowo ważne znaczenie: Bar Micwa (dla chłopców w wieku 13 lat; Trzynaście Zasad Wiary sformułowanych przez Ramabama; wspomniane wyżej Trzynaście Atrybutów Miłosierdzia Bożego - recytacja tych wersetów Tory stanowi najważniejszą część modlitw karnych, modlitw o przebaczenie ściśle związanych (m.in.) z okresem przed Rosz HaSzana.