Jochewed – Matka Mosze Rabejnu

r.

Tora mówi nam, że gdy Jakub i jego rodzina przybyli do Egiptu, liczyli "siedemdziesiąt dusz". Ale szczegółowa lista podana przez Torę (w Księdze Rodzaju 46: 8-27) zawiera tylko 69 imion. Nasi mędrcy wyjaśniają, że gdy rodzina Jakuba opuściła Ziemię Świętą, było tylko 69 Żydów; ale po przybyciu do Egiptu było ich 70. Kim jest tajemnicza 70. dusza? To Jochewed, matka Mojżesza, urodzona "między murami granicznymi", gdy pierwsza żydowska rodzina weszła do naszego pierwszego galutu (wygnania).

Jeśli jesteś poza problemem, nie musisz go rozwiązać. Jeśli jesteś częścią problemu, nie możesz go rozwiązać. Musisz być jednym i drugim.

Kobieta, która urodziła i wychowała Mojżesza, nie mogła pochodzić z pokolenia, które urodziło się w Egipcie, dla pokolenia, dla którego galut była rzeczywistością. Nie mogła pochodzić z plemienia, które urodziło się w Ziemi Świętej, dla której nigdy nie była prawdziwa. Musiała być i stąd i stąd.

Matka Mojżesza, Jochewed, była hebrajską kobietą żyjącą w niewoli w Egipcie przedWielkim Wyjściem. Była córką Lewity i poślubiła Amrama, mężczyznę również z pokolenia Lewitów  (2 Mojż. 2:1). Według Księgi Wyjścia 6:20 Jochewed poślubiła swego siostrzeńca; była więc ciotką Amrama i jego żoną. Wiemy, że Mojżesz urodził się kilka lat po ślubie, ponieważ miała już córkę, która była na tyle dorosła w czasach niemowlęcego Mojżesza, by mogła obserwować kosz z niemowlem - małym Mojżeszem spuszczony do wód Nilu (2 Moj. 2: 4). Była to prawdopodobnie starsza siostra Mojżesza, Miriam, prorokini, która jest wymieniona z imienia w Księdze Wyjścia 15:20. Poza Miriam i Mojżeszem Jochewed miała co najmniej jeszcze jedno dziecko, brata Mojżesza Aarona (2 Mojż. 6:20).

Mojżesz urodził się w trudnych dla Izraelitów czasach, w egipskiej niewoli. Faraon wydał dekret, na moce którego położne miały zabijać wszystkich hebrajskich chłopców, jeszcze nie narodzonych - w łonie matki lub tuż po urodzeniu, pozostawiając w żywych tylko nowonarodzone dziewczynki. Ten pogrom był próbą kontroli Faraona nad ludnością Izraelitów, którzy byli silni i coraz liczniejsi w ziemi egipskiej (Wj 1:8-16). W wielu miejscach wybuchł bunt przeciwko temu morderczemu dekretowi. Hebrajskie położne odmówiły udziału w dzieciobójstwie i oszukiwały Faraona, aby uniknąć zabijania chłopców (Wj 1: 17-19). Matka Mojżesza, Jochewed, gdy już ukrywanie go w domu było zbyt niebezpieczne, ukryła Mojżesza w koszu z sitowia i postawiła go na powierzchni Nilu, aby ratować życie  synka (2 Moj. 2: 3). Trzeba podkreślić, że nawet córka Faraona nie podporządkowała się krwawemu dekretowi ojca, kiedy znalazła Mojżesza w koszyku i zlitowała się nad nim, przyjmując go do placu jako własne dziecko, chociaż podejrzewała, że wyłowiła z wód Nilu hebrajskie dziecko  (Wj 2: 5-10). Mojżesz został „wskrzeszony” jako syn córki Faraona i właśnie córka Faraona nadała mu to imię - Mojżesz (z hebr.„wyciągnięty z wody”). Jochewed, w zdumiewającym przykładzie B-żej opatrzności i miłosierdzia, została pielęgniarką i mamką Mojżesza, a Faraon zapłacił jej za jej „służbę”(2 Mojż. 2: 7-9).

I tylko tyle opowiada nam Tanach o Matce Mosze Rabejnu….