Droga do sukcesu – 12 ścieżek

r.
Zwykle do wszystkiego się dołącza instrukcja obsługi.... Każdy z nas dąży do sukcesu. Dla każdego z nas sukces oznacza coś innego. Jednak by osiągnąć ten „nasz” sukces, często wybieramy niewłaściwe strategie, nie koniecznie dopasowane do nas, mając nadzieję, że przyniosą one oczekiwane rezultaty. To jak próba otwarcia drzwi niewłaściwym kluczem lub kontynuowanie podróży niewłaściwe wybraną drogą, aby dotrzeć do celu. Nie ma znaczenia, ile czasu lub wysiłku zainwestujesz; po prostu nie odniesiesz sukcesu! Nie ma również znaczenia, czy wysiłek jest duchowy, fizyczny, emocjonalny lub materialny - to musi być właściwy - nasz -kierunek. To dlatego tak wielu ludzi nie osiągają założonego celu, nie odnoszą sukcesu – nie dlatego, że nie starają się wystarczająco mocno, ale dlatego, że po prostu robią coś niewłaściwego. Przyjrzyjmy się 12 strategiom, jak zrobić coś dobrze za pierwszym razem i sprawić, by to zadziałało. 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Cokolwiek chcesz zrobić, dowiedz się, jak to zrobić. Niezależnie od tego, czy chodzi o pieczenie ciasta, oddanie strzału do celu na treningu, ubieganie się o pracę, czy zakładanie tefilin , znajdź kogoś, kto wie, jak to zrobić i poproś o szczegółowe instrukcje. Do wszystkiego zwykle dołączona jest instrukcja obsługi. Nawet nasze życie biegnie  z przewodnikiem: Torą . To przewodnik - instrukcja  użytkownika dla świata. 2. Zauważ, co nie działa i zmień kurs. Jeśli ci się nie udaje, nie próbuj ponownie; spróbuj inaczej. Zmień swoje słowa, ton, podejście, kąt, ubrania, strategię, sposób myślenia. Aby się udało, trzeba coś zmienić - pomyśl co ?! 3. Dotrzymuj słowa i zobowiązań. Nic bardziej nie zakłóca twoich starań, niż niespójność lub wierność danemu słowu[sobie lub swemu bliźniemu]. Uczciwość, to nie jest najlepszą polityką - jest to jedyna polityka. Emet („prawda”) jest pieczęcią B-ga . Alfabet hebrajski zaczyna się od pierwszej litery emet ( alef ), kończy się ostatnią literą ( tav ), a środkową literą jest mem . Te litery tworzące emet po obu stronach i pośrodku alfabetu mają nas nauczyć, że słowa muszą być wypowiadane z całkowitą integralnością. 4. Nie spiesz się. Podczas gdy szybkość działań, myślenia jest dobrą cechą charakteru, pośpiech już nie. Istnieje subtelna różnica między nimi, która często oznacza różnicę między sukcesem a porażką. Przemyśl wszystko; nie mów tak (lub nie) od razu. Działaj szybko, ale ostrożnie. Gotowość do czynów - to konstrukt sprawności i pokory. Pośpiech jest wynikiem niecierpliwości. 5. Ćwicz powściągliwość. Prawie wszystkie B-skie przykazania opierają się na samokontroli, powściągliwości i pewnym poziomie samozaparcia. Cierpliwość i poddanie się to cechy godne naśladowania. Kiedy praktykujemy te cechy, stajemy się silniejsi i naśladujemy Haszem. Ponadto tworzymy przestrzeń dla potrzeb, pragnień i misji innych ludzi. 6. Poznaj siebie. Reb Zusza powiedział, że w tamtym świecie nikt nie zapyta go, dlaczego nie był taki jak Mojżesz, ale zapytają go, dlaczego nie był sobą - taki jak Zusza. Musimy znać nasze ograniczenia i możliwości, nasze mocne i słabe strony, abyśmy mogli odpowiednio działać. Fałszywa ocena siebie samego nie oszukuje nikogo oprócz  siebie samego. 7. Bądź elastyczny. Wiadomo, że Żydzi są ludem o "twardym karku". Dlatego  zdołali przetrwać tysiąclecia prześladowań, pogromów i przejść z nienaruszoną wiarą i religią. Ale są również niezwykle elastyczni i dzięki temu byli w stanie przetrwać w każdej społeczności i okoliczności, w których się znaleźli, często prosperując bardziej niż sama populacja gospodarzy. Jeśli coś nie działa, nie bój się zainicjować nowego sposobu myślenia lub działania. 8. Przyznaj się, kiedy popełniłeś błąd. Teszuwa jest kluczowym elementem praktyk żydowskich. Jeśli się myliłeś lub skrzywdziłeś kogoś innego, przyznaj się do tego, napraw to i postanów, że nie zrobisz tego ponownie. W przeciwnym razie jesteś skazany na powtórzenie tego samego błędu. Definicja  wyrazu "twszuwa" to „powrót”. To zmiana kierunku. 9. Nie marnuj swoich zasobów w negatywny sposób. Nie plotkom i nie oskarżaj bez powodu; nie wykorzystuj swoich pieniędzy ani talentów do wątpliwych zysków. Nie próbuj zmieniać innych. Użyj wszystkiego, co masz do dyspozycji, aby wzmocnić swoje połączenie z tym, co dobre i pozytywne na świecie, a tym samym wzmocnisz swoje połączenie z B-giem. 10. Staraj się pomagać innym. Kiedy twój sukces jest powiązany z sukcesem innych, masz większą szansę na sukces, ponieważ pracujesz dla wspólnego dobra. Pomaganie innym jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń i prawdziwą miarą sukcesu. Tego chce od nas B-g w każdej sytuacji. 11. Poproś o radę. Dowiedz się, rozpoznaj, co robisz źle. Jeśli masz problemy ze znalezieniem pracy, utrzymaniem relacji, zbilansowaniem budżetu lub osiągnięciem określonego celu, zwróć się do kogoś, komu ufasz, aby dowiedzieć się, co nie działa. Co prawda ludzie lubą krytykować innych, ale jeśli poprosisz kogoś rzetelnego, godnego zaufania i życzliwego, aby  szczerze i życzliwie powiedział ci, dlaczego to, co robisz, nie działa, możesz uzyskać naprawdę cenne informacje, które pomogą ci zmienić twoje życie. Poszukaj mentora — kogoś, kto odniósł sukces w tym, co próbujesz osiągnąć. Pirkei Avot mówi: „Znajdź sobie rabina i zdobądź przyjaciela”. Znajdź kogoś, kto może cię nauczyć i kogoś, kto pomoże ci się uczyć. 12. Módl się. Nie ma sukcesu bez B-ga. Więc módl się do Niego. Pomoże to również sprecyzować własne cele, gdy umieścisz je w słowach błagania. Zastanów się uważnie i rzetelnie, czego B-g od ciebie oczekuje, aby dać ci dobro, którego szukasz. Chcesz dostatku? Wykonuj swoją pracę uczciwie,  przekazuj cedakę, nie pracuj w Szabat i doceniaj wszystko, co masz. Chcesz szacunku i autorytetu? Następnie daj to innym. Wysiłki, które podejmujesz w sferze duchowej, są tak samo ważne, jeśli nie większe, niż jakikolwiek wysiłek fizyczny, jaki możesz podjąć. Tak nauczał Rebbe, Rabin Menachem Mendel Schneerson.