Erec Izrael

r.
Erec Izrael, Judea, Izrael, Palestyna – pochodzenie nazw. Współcześni ludzie, którzy śledzą wiadomości, regularnie spotykają się z nazwami „Izrael” i „Palestyna”. Bardziej zorientowani obywatele pamiętają jeszcze kilka powiązanych terminów: „Ziemia Izraela”, „Erez Izrael”, „Ziemia Obiecana”, „Ziemia Święta”. Ale dla znacznej części populacji te nazwy niewiele mówią, może z wyjątkiem odniesienia do faktu, że wszystkie odnoszą się do Bliskiego Wschodu. Ale w rzeczywistości wszystkie te nazwy są związane z jednym terytorium - ziemiami obiecanymi przez Najwyższego, przez Stwórcę. Erec Izrael Erec Jisrael (Erec Izrael) lub Ziemia Izraela to historyczny region na Bliskim Wschodzie w czasach starożytnych. Jeśli połączymy plan (mapę) Erec Israel i współczesną mapę polityczną regionu, zobaczymy, że Ziemia Izraela, oprócz samego współczesnego Izraela, obejmowała kiedyś Południowy Liban, zachodnie ziemie Jordanii, szereg regionów Syrii , Judei, Samarii i Strefie Gazy. Teraz, decydując o granicach starożytnego państwa żydowskiego, należy dowiedzieć się, dlaczego w ówsczesne rzeczywistości były dokładnie takie.