RAMA

14 sierpnia, 2022 r.
RAMA - Rabin Mosze Iserles (znany właśnie jako Rama) - 1525-1572. Rabin Polski. Był rabinem Krakowa. Wybitny autorytet halachiczny. M.in. prawo Żydów aszkenazyjskich bazuje na jego opiniach.
RAMA jest autorem „Mapy”, komentarza do Szulchan Aruch i „Darkei Mosze”, komentarza do Arbaa Turim.