Rabin Don Icchak Abrabanel

25 października, 2022 r.

Rabin Don Icchak Abrabanel, 1437-1508
Żydowski filozof, rabin, teolog i finansista i polityk. Zajmował się egzegezą tekstów Tanach. Komentator biblijny Abrabanel urodził się w Lizbonie. Był dworzaninem i ministrem Portugalskiego Króla Alfonso V. W wyniku intryg dworzan Króla, przeciwko Abrabanelowi zostały wysunięte oskarżenia, w wyniku których był zmuszony uciec do Hiszpanii, gdzie on został królewskim doradcą.
Według materiały historycznych, Abrabanel proponował Królowi Ferdynandowi i Królowej Izabeli ogromna kwotę pieniężną, by uchylili dekret o wygnaniu (1492), jednak bez skutku. Na wygnaniu Abrabanel osiadł,we Włoszech. Opublikował m.in. komentarz do Tory, wydany w 1584 w Wenecji.