Maharal – Raw Jehuda Lew

14 września, 2023 r.

Raw Jehuda Lew (Maharal). 1525-1609
Talmudysta i filozof, znany także jako Maharal z Pragi. Wybitny przywódca słynnej gminy żydowskiej w Pradze. Autor kilkunastu wybitnych dzieł filozoficznych, przede wszystkim Tiferet Izrael i Netzach Izrael. a także komentarze do Talmudu i Gur Arja, wyjaśnienia komentarza Rasziego do Tory. Został pochowany na Starym Cmentarzu Żydowskim w Pradze.