Uszpizin

r.
Uszpizin
Sukot kojarzy się z gościnnością. Zapraszamy przyjaciół, rodzinę i społeczność do naszej suki i też odwiedzamy innych.
Uszpizin, (aramejski: „goście”), według żydowskiej kabalistycznej opisanej w Księdze Sefer Ha-Zohar („Księga splendoru”), siedmiu starożytnych honorowych gości odwiedzają nasze suki w okresie Święta Sukot.
Ci goście to „siedmiu pasterzy” : Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Aharon, Józef i Dawid. Niektórzy z nas recytują specjalny tekst będąc w swoich sukach, którym formalnie „zapraszają” uszpizin do swoich suk.
Kabaliści nauczają, że każdemu z tych gości odpowiada jeden z sefirot (ספירות), czyli boskie cechy.
* Dzień pierwszy: Abraham - Chesed (חֶסֶד, „miłująca dobroć”)
* Dzień drugi: Isaac - Gevurah (גְּבוּרָה, „siła”)
* Dzień trzeci: Jacob - Tiferet (תִּפְאֶרֶת, „splendor”)
* Dzień czwarty: Mojżesz - Netzach (נֶצַח, „wieczność”)
* Piąty dzień: Aaron - Hod (הוֹד, „chwała”)
* Dzień szósty: Józef - Jesod (יְסוֹד, „fundacja”)
* Dzień siódmy: David - Malchut (מַלְכוּת, „suwerenność”)
I tak, gdy siedzimy w naszym "tymczasowym mieszkaniu" - suce, wolni od codziennego polegania na miękkich kanapach otoczeniu telewizorów etc, ci specjalni 'biblijni goście' zaszczycają nas swoją obecnością, każdego w wyznaczonym przez siebie dniu, i wzmacniają nasze połączenie z naszym wewnętrzne ja i naszą duchowość, dodając jasną energię naszej rzeczywistości, która zostaje w nas również po 'ich odejściu' - po zakończeniu Święta Sukot...