Uszpizin

r.
Uszpizin
 
Sukot kojarzy się z gościnnością. Zapraszamy przyjaciół, rodzinę i społeczność do naszej suki i też odwiedzamy innych.
Uszpizin, (aramejski: „goście”), według żydowskiej kabalistycznej opisanej w Księdze Sefer HaZohar („Księga Blasku”), siedmiu starożytnych honorowych gości odwiedzają nasze suki w okresie Święta Sukot.
Goście ci - to „siedmiu pasterzy” : Abraham, Jicchak, Jakow, Mojżesz, Aharon, Józef i Dawid. Niektórzy z nas recytują specjalny tekst będąc w swoich sukach, którym 'formalnie zapraszają' uszpizin do swoich suk.
Kabaliści nauczają, że każdemu z tych gości odpowiada jeden z sefirot (ספירות), czyli boskie cechy.
* Dzień pierwszy: Abraham - Chesed (חֶסֶד, „miłujący dobroć”)
* Dzień drugi: Jicchak - Gewurah (גְּבוּרָה, „siła”)
* Dzień trzeci: Jakow - Tiferet (תִּפְאֶרֶת, „splendor”)
* Dzień czwarty: Mojżesz - Necach (נֶצַח, „wieczność”)
* Piąty dzień: Aharon - Hod (הוֹד, „chwała”)
* Dzień szósty: Josef - Jesod (יְסוֹד, „uczynność/zaangażowanie”)
* Dzień siódmy: Dawid - Malchut (מַלְכוּת, „szlachetność”)
I tak, gdy siedzimy w naszym tymczasowym mieszkaniu - w suce (wolni od codziennego polegania na miękkich kanapach otoczeniu telewizorów etc), ci specjalni biblijni goście - VIP zaszczycają nas swoją obecnością, w wyznaczonym przez siebie dniu, i wzmacniają nasze połączenie z naszym wewnętrznym ja i naszą duchowością, dodając świetlistą energię naszej rzeczywistości, która zostaje w nas również po 'ich odejściu' - po zakończeniu Święta Sukot...