Micwy – co to jest micwa?

r.

Jeśli chodzi o przykazanie, wszystkie zewnętrzne bariery i przeszkody, stojące na drodze jego spełnienia, znikają, ponieważ przykazania są tym jedynym,  co naprawdę istnieje.

Micwa - co to znaczy

Proste (bezpośrednie) znaczenie słowa micwa to rozkaz/nakaz/ przykazanie. W tym znaczeniu występuje w Chumaszu Mojżeszowym, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza w różnych formach około 300 razy. 

Wyraz "micwa" ogólnie odnosi się do B-skich przykazań dla narodu żydowskiego, rzeczy, czyny, które On chce, abyśmy robili, lub czego nie robili.

Talmud wspomina, że naród żydowski otrzymał 613 przykazań - micwot na Synaju, a liczne księgi kodów - w szczególności "Sefer Hamicwot" Majmonidesa, Rabina Mosze ben Majmon zwanego też Rambam - zawierają szczegółowe wykazy micwot. Wykazy te obejmują tak różnorodne obszary życia człowieka, jak posiadanie i wychowanie dzieci, deklarowanie jedności i wierności B-gu, odpoczynek siódmego dnia - przestrzeganie Szabatu jak również przestrzeganie dni świątecznych wyznaczonych Stwórcą (które są wyszczególnione w kalendarzu hebrajskim), zakaz spożywania niekoszonych produktów wymienionych w Torze, w tym wieprzowiny oraz innych niekoszernych (nieczystych w sense prawa żydowskiego) produktów, przestrzeganie koszerności w życiu codziennym i wiele wiele innych, a przede wszystkim przestrzeganie etyki i miłosierdzia wobec innych. „Kochaj bliżniego swego, jak siebie samego”….

W powszechnym użyciu wyraz "micwa" często oznacza „dobry uczynek” - jak na przykład - „Spełnij micwę i pomóż pani Ani z zakupami”. To jest jakby podstawowe znaczenie tego wyrazu. Według Talmudu Jerozolimskiego wszelkie działania charytatywne, wszelkie dobre pożyteczne uczynki, świadczenia dobra wobec innych - wszystko to jest traktowane jako spełnienie „micwy”, t.j. dobrego uczynku.

Tak więc powyższe znaczenia można połączyć razem - czynienie dobra i NIE czynienie zła - tego Najwyższy oczekuje od nas w świecie, który stworzył.

Micwy nie są wymysłem Wszechmogącego "od niechcenia". Przestrzeganie micw przynosi praktyczną korzyść zarówno osobie, która je spełnia, ale też całemu światu.

Czy rabini mogą‚ "wymyślić" micwę?

Chociaż termin „micwa” wydaje się odnosić tylko do tych czynności, które zostały nam wyraźnie nakazane bądź zakazane termin ten stosuje się również do siedmiu micw rabinicznych:

* Omywanie rąk przed jedzeniem chleba.

* Prawa Eruwa (możliwości uchylenia zakazów obowiązujących w Szabat).

* Odmawianie błogosławieństwa w określonych sytuacjach m.in. przed jedzeniem, przed podróżą i in.

* Zapalanie świec na Szabat.

* Święto Purim.

* Obchody Chanuki.

* Przy niektórych okazjach odmawianie modlitwy uwielbienia zwanej Hallel.

Natomiast Tora nakazuje nam słuchać mędrców.  

Najgłębszym wyrazem woli B-żej są te czyny, których nam wyraźnie nie nakazał, t.j. ‚nie wyartykułował', lecz te, które powstały w żydowskich społecznościach  na skutek studiowania i celebrowania Jego Tory - to co się zwie tradycją narodu.

(ilustracja: Art by Sefira Lightstone)