Micwy – co to jest micwą?

r.
Proste ( bezpośrednie) znaczenie słowa micwa to rozkaz/nakaz. W tym znaczeniu występuje w Chumaszu Mojżeszowym, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza w różnych formach około 300 razy.  Wyraz "micwa" ogólnie odnosi się do B-skich przykazań dla narodu żydowskiego, rzeczy, które On chce, abyśmy robili, lub czego nie robili. Talmud wspomina, że naród żydowski otrzymał 613 micwot na Synaju, a liczne księgi kodów - w szczególności "Sefer Hamicwot" Majmonidesa, Rabina Mosze ben Majmon zwanego też Rambam - zawierają szczegółowe wykazy micwot. Wykazy ich obejmują tak różnorodne obszary życia człowieka, jak posiadanie dzieci, deklarowanie jedności i wierności B-gu, odpoczynek siódmego dnia - przestrzeganie Szabatu, niejedzenie wieprzowiny oraz innych niekoszernych (nieczystych) produktów, przestrzeganie koszerności w życiu codziennym i wiele wiele innych, a przede wszystkim przestrzeganie etyki i miłosierdzia wobec innych. „Kochaj bliżniego swego, jak siebie samego”…. Co znaczy micwa? W powszechnym użyciu micwa często oznacza „dobry uczynek” - jak na przykład - „Spełnij micwę i pomóż pani Lewin z zakupami”. To jest jakby podstawowe znaczenie tego wyrazu.Według Talmudu Jerozolimskiego wszelkie działania charytatywne, wszelkie dobre pożyteczne uczynki, świadczenia dobra wobec innych - to jest jako „micwa”. Często wyraz „micwa” jest kojażony z aramejskim wyrazem „cawta”  oznaczającym zespolenie się lub połączenie. Cawta może oznaczać towarzystwo lub osobiste przywiązanie. W tym sensie micwa jest czynem łączącym, tworzącym związek i istotną więź. Tak więc powyższe znaczenia można połączyć razem - czynienienie dobra i nie czynienie zła - tego Najwyższy oczekuje od nas w świecie, który stworzył. Micwy nie są wymysłem Wszechmogącego "od niechcenia". Przestrzeganie micw przynosi praktyczną korzyść zarówno osobie, która je wykonuje, ale też całemu światu. Czy rabini mogą 'stworzyć' micwę? Chociaż termin „micwa” wydaje się odnosić tylko do tych czynności, które zostały nam wyraźnie nakazane bądź zakazane termin ten stosuje się również do siedmiu micw rabinicznych: * Omywanie rąk przed jedzeniem chleba. * Prawa Eruwa (możliwości uchylenia zakazów obowiązujących w szabat). * Odmawianie błogosławieństwa w określonych sytuacjach m.in. przed jedzeniem, przed podróżą i in. * Zapalanie świec szabasowych. * Święto Purim. * Obchody Chanuki. * Przy niektórych okazjach odmawianie modlitwy uwielbienia zwanej Hallel. Natomiast Tora nakazuje nam słuchać mędrców.   Najgłębszym wyrazem woli B-żej są te czyny, których nam wyraźnie nie nakazał - nie 'wyartykułował", ale które powstały w żydowskich społecznościach  dzięki studiowaniu i celebrowaniu Jego Tory, to co się zwie tradycją narodu.