Szmone Esre – Amida

r.

Modlitwa Szmone Esre, znana też jako Amida, to jedna z dwóch najważniejszych modlitw nabożeństw judaizmu. Jest ona głównym elementem trzech modlitw codziennych: Szacharit (poranna modlitwa), Minncha (modlitwa w trakcie dnia), Maariw (modlitwa wieczorna, zwana też Arwit).

Szmone Esre odmawia się cichym szeptem, prawie niesłyszalnie tak, by nie przeszkadzać innym modlącym się, w skupieniu, z twarzą skierowaną ku Jerozolimie, stojąc z złączonymi nogami. Podczas nabożeństwa w synagodze przy obecnym minianie (**) Amida jest powtarzana przedprowadzącego modlitwę - chazana i po drugim błogosławieństwie recytowana jest Kedusza (***) - to uświęcenie imienia B-żego.

Struktura Szmone Esre:

  • Trzy pierwsze błogosławieństwa: to stała część Amidy zarówno w modlitwach codziennych, jak i na Święta bądź w Szabat - wychwalają Imię B-ga. Wspominani w nich są również Praojcowie żydowskiego narodu, abyśmy pamiętali o ich zasługach. Pierwsze błogosławieństwo zaczyna się i kończy ukłonem przy lekkim zięciu kolan i jest poprzedzone wykonaniem trzech małych kroków do tyłu i trzech małych kroków do przodu.
  • Część środkowa: w dni powszednie jest to 13 błogosławieństw wyrażających prośby kierowane d B-ga, z których każde wyraź inną prośbę i mają naturę bardzo osobistą (zdrowie, środki do życia itd). W Szabat i święta cała ta sekcja jest pomijana i w jej miejsce wkracza specyficzny dla danego dnia tekst (jest zaznaczony w każdym sidurze - modlitewniku żydowskim)
  • Trzy ostatnie błogosławieństwa: to część stała, zarówno w codziennych nabożeństwach, jak i w Szabat oraz święta. Prośby o powrót co Cijonu, podziękowania za opiekę i prośba o pokój i dobro na całym świecie. Na początku i na końcu przedostatniego błogosławieństwa ponownie wykonuje się pokłon.

* w tłum. z hebr. - „osiemnaście”;                      

**10 dorosłych, powyżej 12 lat żydowskich mężczyzn;

*** w tłum. Z hebr. - Świętość