12 pojęć o tefilin, o których warto wiedzieć

r.

1. Istnieją dwa oddzielne przykazania
Zestaw tefilinu składa się z dwóch czarnych skórzanych pudełek, z których każde zawiera zwoje pergaminu. Te dwa pudełka – jedno na głowę, drugie na ramię – to dwie oddzielne micwy (przykazania). Jeśli mężczyzna Żyd ma tylko jedno z dwóch, należy go założyć pomimo braku drugiego.[Szulchan Aruch, Orac Chaim 26:1]


2. Istnieje również inna nazwa: „Totafot”                                                                                                                                                                                                                                                                             W Torze tefilin zakładany na ramieniu nazywany jest „znakiem”, zaś tefilin zakładany na głowę – „totafot”. Według jednego z wyjaśnień w języku starożytnym, totafot to „mowa” (ponieważ inspirują nas do mówienia o cudach B-ga) i „diadem” (ze względu na ich umiejscowienie). [Raszi do ks.Wyjścia 13:16. Rosz, Hilchot Tefillin, sec. 2]

3. Pergamin zawiera cztery fragmenty Tory
Zwoje tefilin to paski pergaminu, na których wypisane są cztery fragmenty Tory: Kadesz (Księga Wyjścia, 13:1-10), WeHaja Ki Jewiacha (Księga Wyjścia, 13:11-16), Szema (Dwarim, 6:4-9). ) i WeHajah Im Szamoa (Dwarim, 11:13-21).

4. Pudełko na głowę ma cztery przegródki.
Pudełko tefilinu zakładane na rękę składa się z jednej dużej komory, w której umieszczony jest pojedynczy zwój z wyrytymi czterema przejściami. Natomiast pudełko tefilinu zakładane na głoęy zawiera cztery przedziały, z których każdy zawiera oddzielny zwój z jednym z czterech zwrotów (zdań).

5. Tworzy Imię Sza-dai
Na pudełku tefilinu zakładanego na głowę z każdej strony widnieje hebrajska litera "szin". Do obu pudełek przymocowane są skórzane paski, z których każdy ma charakterystyczny węzeł: węzeł paska na głowę ma kształt hebrajskiej litery "daled", natomiast węzeł tefilincnaramiennego (ma kształt litery "jud". Razem litery shin, daled i yud tworzą boskie imię Sza-dai.

6. Litery różnią się                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pudełko tefilinu zakładanego na głowę ma hebrajską literę "szin" z obu stron. Istnieje jednak różnica między nimi: podczas gdy "szin" po prawej stronie ma zwykle trzy "głowy", "szin" po lewej stronie ma cztery.

Te dwie "szin" odpowiadają dwóm sposobom uformowania litery: pisanej lub grawerowanej. Podczas pisania (jak w zwoju Tory) atrament jest nakładany w celu utworzenia trzech "głów". Jednak po wyryciu (jak na dwóch tabliczkach) trzy rzeźbione "głowy" wymagają czterech segmentów skały, w efekcie tworząc "szin" z czterema "głowami". [Beit Josef, Orach Chaim, sec. 32.] Dodatkowo, połączone siedem "głów" odpowiada siedmiu gałęziom menory i siedmiu błogosławieństw recytowanym przed i po "Szma" podczas porannych i wieczornych modlitw.[Zohar III, 254a–b.]

7.  Elementy są ufarbowane na czarno.                                                                                                                                                                                                                                                                        Wiele szczegółów dotyczących micwy tefilin to ustne tradycje sięgające czasów Mojżesza, który usłyszał je od B-ga na Górze Synaj. Wśród tych ustnych tradycji jest czarny kolor pasków i kwadratowy kształt pudełek. Choć (według większości opinii) czarny kolor dotyczy tylko pasków, to również pudełka powinny być pomalowane na czarno [Szulchan Aruch, Orach Chaim 32:40; 33:3.]

8. Jest zakładany na słabszym ramieniu.

Naramienny tefilin zakłada się po słabszej stronie: praworęczni noszą go na lewym ramieniu, a leworęczni na prawym.

Jednym z powodów jest to, że w Księdze Wyjścia, gdzie mowa o wiązaniu tefilinu na ramieniu, słowo "jadcha" („twoja ręka”) ma na końcu dodatkową literę "hei' (ידכה). Mędrcy wyjaśniają, że 'wydłużone słowo' można zatem odczytać jako dwa słowa (יד כה), oznaczające „słabe ramię” [ Talmud, Menachot, 36b-37a]

9. W Szabat, święta ani w nocy nie zakłada się.                                                                                                                                                                                                                                                     Tefilin można zakładać codziennie (w ciągu dnia), z wyjątkiem Szabatu, Rosz ha-Szana, Jom Kippur, Sukkot, Pesach i Szawuot. Wielu (w tym Chabad) nie nosi ich również podczas chol hamoed, pośrednich dni Sukkot i Pesach.

Tora [Wyjścia, 13:9] odnosi się do tefilinu jako znaku szczególnej więzi między B-giem a narodem żydowskim. Znakiem tej więzi są także Szabat i Wielkie Święta [Wyjścia, 31:13]. Ponieważ w te dni jest już Znak, dodatkowy znak tefilin jest już.

10. Wpływają na nasz intelekt, emocje i działania.                                                                                                                                                                                                                                                              Jedno z pudełek zakłada się na ramieniu tak, aby "opierało się" o serce – centrum emocji, a skórzany pasek owinięty jest wokół lewego (ew.prawego) ramienia i dłoni. Drugie pudełko umieszcza się na głowie, nad czołem. Uczy nas to poświęcenia się służbie B-gu we wszystkim, co myślimy, czujemy i robimy. Tefilin pomaga osiągnąć duchowe wyrównanie umysłu, serca i ciała, jednocząc nasze myśli, uczucia i działania wobec B-ga.

11. Chroni naród żydowski na całym świecie.                                                                                                                                                                                                                                                     Komentując werset: „Wszystkie narody ziemi zobaczą, że wzywano nad wami imię B-ga” [Bamidbar, 28:10], mędrcy twierdzą, że odnosi się to do tefilinu noszonego na głowie.

Noszenie tefilinu jest ważne nie tylko dla jednostki; zapewnia ochronę całemu narodowi żydowskiemu. Dlatego tuż przed wybuchem wojny sześciodniowej w 1967 r. Lubawiczer Rebbe, Rabin Menachem M. Schneerson, rozpoczął akcję zachęcania żydowskich mężczyzn i chłopców do zakładania tefilin.

12. Łańcuch pokoleń!                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tefilin jest micwą, która wiąże nasze umysły z naszymi sercami i czynami oraz pozwala na codzienne ponowne zjednoczenie w nas samych i z B-giem. Co więcej, tefilin łączy nas z naszą przeszłością, przyszłością i naszymi ludźmi. Gdy Żyd zakłada tefilin, robi coś, co jego przodkowi robili dokładnie w ten sam sposób, i zwiększa szanse, że  praprawnuki też to zrobią.

(opr. na podstawie art. Yehuda Altein, Chabad.org; zdjęcia: chabad.org)