Tszuwa

r.
Tszuwa (też "Teszuwa").
Świat myśli – mówi mistrz chasydzki Rabin Schneur Zalman z Liadi w jednym ze swoich dyskursów – że tszuwa jest dla grzeszników. Ale tak naprawdę, także doskonały prawy człowiek powinien dokonać teszuwy – to znaczy powrócić do korzenia swojej duszy…
Wyraz "tszuwa" powszechnie tłumaczone jako „pokuta” dosłownie oznacza „powrót”. Teszuwa to zdolność duszy do powrotu do pierwotnego stanu, do jej nieskazitelnego jądra. Kiedy idziemy przez życie, wciąż jesteśmy dręczeni przez nasze błędy i błędne osądy lub po prostu przez trudy życia fizycznego; ale nasze najgłębsze ja, „prawdziwa część B-ga”, która jest esencją naszej duszy – pozostaje nietknięta. Teszuwa to dana przez B-ga zdolność dostępu i ponownego połączenia się z nietkniętą jaźnią, przywrócenia naszego życia na jego fundamencie, a nawet przedefiniowania negatywnej przeszłości w jej oczyszczającym świetle.

udostępnij