HaChodesz – przed Pesach

r.

Parsza HaChodesz – Księga Szmot (Rosz Chodesz miesiąca Nissan) rzd 12:1-20 - część księżyca.

Jest to ostatnia część z czterech dodatkowych czytanych na przełomie miesięcy Adar / Nissan.

Ta część zaczyna się nakazem utworzenia kalendarza księżycowego (jest to pierwsze przykazanie Haszem, który otrzymali Żydzi jako naród). HaChodesh oznacza " ten miesiąc." Parsza HaChodesz stanowi specjalny rozdział Tory , który jest odczytywany w Szabat przed miesiącem Nissan. Lub, jeśli Rosz Chodesz Nissan wypadnie na Szabat, ten rozdział jest odczytywany tego dnia, jako początek przygotowań do Śwęta Pesach . Omawiane są m.in. nakazy, związane z Świętem Pesach, w tym składania ofiary pesachowej, spożywania gorzkich zioł, macy, pozbycia się chamecu, czyli wszelkich produktów na zakwasie i wreszcie rytuał Pesachowego Sederu i in.