Czytanie Tory w Święto Pesach

r.

Czytanie Tory w okresie Święta Pesach.
Każdego kolejnego dnia Pesach czytamy inny fragment Tory. Wspólny mianownik tych wszystkich fragmentów stanowi temat wyjścia z Egiptu, prawa dotyczące "chamecu" oraz macy, jak również ofiar pesachowych oraz obowiązku pielgrzymowania do Świątyni. Trzeba zaznaczyć, że kolejność tych fragmentów nie odpowiada kolejności, w której następują w Torze. Dlaczego? Poniżej znajduje się odpowiedź. I tak, pierwszego dnia Pesach czytamy rozdział 12 z Księgi Szmot (Wyjścia). Drugiego dnia czytamy fragment z Księgi Wajikra (Kapłańska), rzd 23, w którym mowa o prawach związanych ze świętami. Fragment ten znajduje się w trzeciej Księdze Tory, natomiast w dni kolejne Pesach czytamy fragmenty z Księgi Szmot, czyli z drugiej Księgi Tory. Jest to dlatego, że w tym fragmencie Księgi Wajikra wymienione są prawa dotyczące Omeru - przynoszenia oraz liczenia, zaś wykonanie tych obowiązków rozpoczyna się właśnie drugiego dnia Święta Pesach, dokładniej - drugiej nocy. Trzeciego dnia Święta czytamy rozdział 13 z Księgi Szmot: "...Poświęc Mi wszystko pierworodne....". Czwartego dnia - również czytamy z Księgi Szmot, ale rozdział 22. Piątego dnia -rzd. 34, Ks. Szmot, ale tego dnia czytanie zaczyna się od ostatnich zdań rozdziału 33. Szóstego dnia czytamy fragment z Księgi Bamidbar (Liczb), rzd 9. Siódmego dnia, gdy wydarzył się cud rozstąpienia się morza - fragment z Księgi Szmot, rzd 13-15. Natomiast poza granicami Izraela - fragment z Księgi Dwarim (Powtórzonego Prawa), rzd 15-16.
Tak więc w dniach drugim i siódmym czytamy w "nie po kolei", tu codzi o tematy, a nie kolejność "porządkowa".
Każdego dnia Święta Pesach w Synagodze z "Aron Kodesz" wyjmowane są dwa zwoje Tory a do czytania są wzywane odpowiednie ilości mężczyzn.