Halachy związane z Purim

r.
Rabin Szalom Dow Ber Stambler wyjaśnia halachy związane ze Świętem Purim. Wymienia marsze Tory, które czytamy w okresie Purim - Pesach.

http://