Halachy związane z Purim

27 Luty, 2020 r.
Rabin Szalom Dow Ber Stambler wyjaśnia halachy związane ze Świętem Purim. Wymienia marsze Tory, które czytamy w okresie Purim - Pesach.

http://