Halaha – prawa dotyczące Purim

r.

Prawa dotyczące Święta Purim:

• Wysyłanie smakołyków (Miszloah Manot): każdy człowiek powinien wysłać co najmniej jednej innej osobie dwie rzeczy w prezencie. Jak mówi werset: „wysyłanie sobie nawzajem poczęstunków”  - z tego wynika, że należy przekazywać dwa prezenty dla jednej osoby. A jeśli przekazujesz więcej  prezentów gotowych do zjedzenia do znajomych, jest to godne pochwały.

• Jako przysmak możesz wziąć wszystko, co jest gotowe do spożycia, takie jak gotowane mięso lub ryby, ale nie surowe. Również słodycze lub owoce, wino itp.

• Prezenty dla biednych: każda osoba musi dać co najmniej dwa prezenty dla dwóch biednych, to znaczy jeden dla każdego z nich. Jak mówi werset: „i prezenty dla biednych”, co oznacza dwa prezenty dla dwóch biednych.

• Nie powinieneś być zbyt "dokładnym" w dawaniu prezentów biednym -  dawaj każdemu, kto się po nie zwraca.

• Jeśli w mieście nie ma biednych, pieniądze przeznaczone na prezenty należy przechowywać do czasu spotkania biednych. Możesz także przesłać je biednym potrzebującym.

• Lepiej jest dawać biednym więcej prezentów niż wysyłać więcej smakołyków do znajomych.

• Kobiety powinny również wysyłać smakołyki i dawać prezenty biednym.

• Kobiety wysyłają smakołyki kobietom, a mężczyźni mężczyznom. Jednak prezenty dla biednych kobieta może dać mężczyźnie, a także mężczyzna - kobiecie.

• Należy jeść, pić i baw się w Purim. Również w noc Purim powinieneś dobrze się bawić i sprawić, aby posiłek był bardziej obfity niż zwykle. Jednak posiłek w noc Purim nie spełnia przykazania posiłku Purim.  Posiłek w Purim według micwy powinien być dokładnie w ciągu dnia, jak mówi werset: „...w dniu święta..”.

• Podobnie, prezenty i podarunki dla biednych powinny być wręczane w ciągu dnia.

• Cud Purimowy zdarzył się "z pomocą" wina: Waszti została usunięta podczas uczty z winem, tak że Ester mogła zająć jej miejsce, a także upadek Hamana związany jest z ucztą. Dlatego mędrcy zobowiązali nas do upicia się winem, mówiąc: „Człowiek jest zobowiązany upić się na Purim tak, aby nie mógł rozróżnić pomiędzy „ przeklętym Hamanem ” a „ Błogosławionym Mordechajem ”. Przynajmniej należy wypić więcej niż zwykle, aby pamiętać o wielkim cudzie.

• Ten, kto nie jest zbyt zdrowy, a także ten, który sam wie, że w wyniku upicia się może zaniedbać jakieś przykazanie, błogosławieństwo lub modlitwę, albo zachowywać się niepoważnie, broń Boże, nie powinien się upijać.

Prawa dotyczące czytania zwoju Estery:

• Wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni wysłuchać wieczorem oraz w ciągu dnia czytania zwoju Estery. Dlatego kobiety powinny udać się do synagogi. A jeśli kobieta nie chodzi do synagogi, powinna przeczytać swój zwój w domu. Należy również nauczyć dzieci, aby słuchały czytania zwoju Estery. Jednak nie należy przyprowadzać do synagogi bardzo małych dzieci, które mogą przeszkadzać innym słuchającym w skupieniu czytania.

• Wieczorem (wraz z nadejściem Purim) nie wolno zacząć czytać zwoju przed pojawieniem się gwiazd, nawet jeśli post sprawia dużą niedogodność i cierpienie. Dopuszczalne jest jednak trochę posilić się po poście przed rozpoczęciem słuchania czytania zwoju, na przykład można wypić kawę czy herbatę itp.

• Najlepszym sposobem na wypełnienie przykazania jest wysłuchanie lektury zwoju Estery w synagodze, gdzie gromadzi się wiele osób, zgodnie z zasadą „blask króla w wielkim zgromadzeniu” [t.j. stosowniejsze jest wypełnienie micwy przy zgromadzeniu wielu ludzi]. A przynajmniej powinno się wysłuchać zwoju w obecności minjana (10 mężczyzn).

• Gdy nie ma możliwości wysłuchania czytania w obecności minjanu, każdy czyta sobie z koszernego zwoju, przy tym należy wyrecytować błogosławieństwa, odpowiednie przed czytaniem zwoju Estery. A jeśli tylko jeden z obecnych potrafi przeczytać, a reszta nie, niech czyta ten, kto potrafi czytać, a reszta będzie słuchać, w ten sposób przestrzegając przykazanie, nawet gdy nie ma minjanu. Jednak błogosławieństwo po przeczytaniu odmawia się tylko wtedy, gdy jest minjan.

• Przed czytaniem zwoju, w ciągu dnia dzień i wieczorem, odmawia się trzy błogosławieństwa: "Al Mikra Mehila", "Szea Nisim" i "Szehehejanu". Po przeczytaniu zwoju należy go zwinąć i położyć przed sobą, a następnie odmówić błogosławieństwo „Kara et Riwine”.

• Odmawianie błogosławieństwa „Szehehejanu” w ciągu dnia będzie również oznaczać, że odnosi się ono do pozostałych przykazań Purim: przesyłanie poczęstunku, podarunki dla biednych i uczta purimowa.

• Ten, kto czyta zwój, powinien umożliwić słuchaczom spełnienie przykazania. Ten, kto słucha, powinien także przestrzegać przykazania i słyszeć każde słowo. Wszak gdy choć jedno słowo zostanie pominięte i nie zostanie usłyszane, przykazanie nie jest spełnione.

• Dlatego każdy czytający powinien bardzo uważać,  poczekać, aż się skończy stukanie, trąbienie itp po wspomnieniu o Hamanie,  powinien poczekać, aż hałas całkowicie zacichnie.