15 Adar – Szuszan Purim

r.
"Megillah Esther (9:18-19) nakazuje, by w miastach otoczonych murami świętowanie Purim odbywało się jeden dzień później.  W czasie, gdy rozgrywały się wydarzenia opisane w Megilliah Esther (Księdze Estery), stolicą królestwa Persji było miasto Szuszan (dzisiejszy Szusz w Iranie).  Dnia 13 Adar w całym Perskim Imperium toczyły się ciężkie walki pomiędzy Żydami a ich wrogami. W stolicy Szuszan - w „gnieździe” antysemityzmu i nienawiści walki trwały przez dwa dni - 13 i 14  Adar. Miasto to otoczone było ono murami. W mieście tym, w Szuszan, Żydzi pokonali ostatecznie swoich wrogów, którzy razem z Hamanem planowali zagładę narodu żydowskiego. Zdarzyło się to o jeden dzień później, niż w innych miastach kraju. Dlatego też o jeden dzień później świętowali tam swoje zwycięstwo. Dla upamiętnienia tego faktu ustalony został „Szuszan Purim” - święto Purim obchodzone w miastach otoczonych murami w czasach, gdy zniweczone zostały zamysły Hamana. Historycznie jednak jest faktem, że w okresie, gdy Żydzi pokonali swoich wrogów w królestwie Persji, wszystkie miasta Izraela były zniszczone i pozbawione murów. Mędrcy postanowili więc, że prawo do obchodzenia Szuszan Purim mają te miasta, które otoczone były murami w czasach Jozuego. Z całą pewnością miastem tym była Jerozolima. Dlatego w Jerozolimie obchodzi się święto Purim dzień później - jako Szuszan Purim. Natomiast w takich miastach jak Safed, Jaffa i Hebron - co do których nie ma pewności, czy były otoczone murami w czasach Jozuego, ale można przypuszczać, że były - piętnastego dnia miesiąca Adar następuje dodatkowe odczytanie Megillat Ester, ale bez błogosławieństw. A dlaczego zadecydowano, że miasta, które obchodzą Szuszan Purim, to te, które miały mury w czasach Jozuego? Bo Jehoszua (Jozue) jako pierwszy walczył z Amalekitami (Księga Wyjścia 17:9), a Haman był potomkiem ich króla  - Agaga.

udostępnij