Co to jest omer?

r.
Słowo „omer” ma przynajmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop, po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około czterdziestu trzech jajek kurzych. Nazwa ta oznacza też ofiarę ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem „na  woń przyjemną dla Wiekuistego” (Wajikra 23:13). Czym jest „liczenie omeru” ? Jest to micwa zapisana w Torze, Wajikra, 23:15-16 : „I liczyć sobie będziecie od drugiego dnia święta – od dnia, którego  goście przynieśli snop przedstawienia, siedem tygodni – pełnych być powinno. Aż do dnia następnego po siódmym tygodniu odliczycie pięćdziesiąt dni, a wtedy złożycie ofiarę śniedną nową Wiekuistemu”.  Liczenie omeru - ‏ספירת העומר – Sfirat HaOmer - oznacza codzienne odliczanie czterdziestu dziewięciu dni pomiędzy drugim dniem Pesach, gdy były przynoszone do Świątyni ofiary z ziaren zbóż jęczmienia a dniem przyniesienia w ofierze ziaren pszenicy przed rozpoczęciem święta Szawuot na dzień pięćdziesiąty od początku odliczania Pesach (od Wyjścia z Egiptu do otrzymania Tory).  W okresie tych siedmiu tygodni - czterdziestu dziewięciu dni, podczas wieczornej modlitwy wypowiadane jest specjalne błogosławieństwo stanowiące „liczenie omeru” – zachodzie słońca. Liczenie omeru kończy się w noc przed świętem Szawuot.