DAYENU – pieśń Pesachowa

r.

Dayenu to pieśń śpiewana przez podczas Pesach. Wyraz „Dayenu” znaczy „już by wystarczyło”. Ta tradycyjna pieśń pesachowa ma ponad tysiąc lat. Wzywa do wdzięczności B-gu za wszystkie dary, którymi obdarzył Naród Wybrany, wyzwalając go z niewoli egipskiej, dając mu Torę i Szabat. Gdyby B-g dał tylko jeden, najmniejszy dar – już by wystarczyło. Słowa pieśni sławią wszystkie łaski, którymi Stwórca pobłogosławił Swój lud.

Pieśń pojawia się w haggadah przy wspominaniu wyjścia z Egiptu i przed wyjaśnieniem Pesach.