DAYENU – pieśń Pesachowa

r.

Dayenu to pieśń śpiewana przez podczas Pesach. Wyraz „Dayenu” znaczy „już by wystarczyło”. Ta tradycyjna pieśń pesachowa ma ponad tysiąc lat. Wzywa do wdzięczności Bogu za wszystkie dary, którymi obdarzył Naród Wybrany, wyzwalając go z niewoli egipskiej, dając mu Torę i Szabat. Gdyby Bóg dał tylko jeden, najmniejszy dar – już by wystarczyło. Słowa pieśni sławią wszystkie łaski, którymi Pan pobłogosławił Swój lud.

Pieśń pojawia się w haggadah przy wspominaniu wyjścia z Egiptu i przed wyjaśnieniem Pesach.