11. Blogosławieństwo po innym jedzeniu

r.

11. Po innym jedzeniu

Błogosławieństwo po jedzeniu "Borei Nefaszot" mówimy po spożyciu tego rodzaju jedzenia, które nie zostało wymienione w poprzednich kategoriach. To dotyczy wszystkiego, przed spożyciem czego mówimy błogosławieństwo "Ha-adama" lub "Szehakol" (ryby, mięso, jajka, napoje-poza winem, słodycze) plus wszystkie owoce nie wymienione jako specjalne owoce za które wychwala się Ziemię Izraela.

Po zakończeniu posiłku składającego się z powyższych produktów, wyrecytuj błogosławieństwo:

Baruch ata Ado-naj elo-hej-nu melech haolam borei nefaszot rabot we’chesronan al kol ma sze’barata le’hachajot bahem nefesz kol chaj baruch chei ha’olamim.

Błogosławiony jesteś Ty, Pan nasz B-g, Król świata, Stwórca licznych istot żyjących i ich potrzeb, za wszystkie te rzeczy, które stworzyłeś by utrzymać dusze każdego żyjącego istnienia. Błogosławiony jest Ten, który jest Życiem światów.


udostępnij