Módlmy się za pokój w Erec Israel – Am Israel Chaj!

r.
🌑 Wróg zaatakował Izrael. Cel wroga - zniszczyć Żydów, unicestwić żydowską Jerozolimę i cały żydowski mir. Wojna w Izraelu trwa.
❗️Ale Am Yisrael Chai 🙏 Modlitwa o bezpieczeństwo i pomyślność ludu Izraela, opracowana przez rabina Saadyę Gaona (882 - 942). Ten, który błogosławi naszych praojców, Abrahama, Jicchaka i Jakowa, modli się za naszych braci, którzy znajdują się obecnie w Erec Israel, chroni ich od każdego wroga i przeciwnika, i od wszelkiej krzywdy, i rozciąga nad nimi i nad Jerozolimą duchowy, energetyczny namiot pokoju. Amen. 🙏✡️
❗️Módlmy się i czytajmy Tehelim 🙏✡️
מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את אחינו יושבי ארץ ישראל, ויגן עליהם מכל צר ואויב ונזק, ויפרוס סוכת שלומו עליהם ועל ירושלים עיר קדשו ויתן בלבם ובלבנו אהבתו ויראתו לעבדו בלבב שלם ויגלה עלינו מהרה כבוד מלכותו ויבנה ביתו וישכלל היכלו וישלח לנו משיחו במהרה בימינו, אמן. 🙏✡️

udostępnij