Kolel Tora – 28.11.2018

28 Listopad, 2018 r.
Nagranie Kolel Tora - kolejny cykl.                                                                                                                             W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja - jego pierwsze rozdziały, a mianowicie str. 2A: 1-2. Rozdział ten omawia zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://