Kolel Tora -25.02.2019

r.
Omawiany jest traktat Bawa Mecja 5B, m.in: Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi - opinię mędrców, ciąg dalszy tematu. http:// Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.