Kolel Tora – 01.04.2019

r.
http:// Omawiany jest traktat Bawa Mecja 6B. O przysięgach - ciąg dalszy ..... Nie kłamać w obliczu B-ga!.... Co na to Miszna i Gemara? Rola świadków przy rozstrzyganiu sporów oraz rola przysięgi - opinię mędrców, ciąg dalszy tematu Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.