Kolel Tora – 17.07.2019

17 Lipiec, 2019 r.
Ten, kto ciągnie - nabywa... W jaki sposób nabywa się zwierzę ...? Różne poglądy - ciąg dalszy tematu. Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9B. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://