Kolel Tora – 24.07.2019

r.

Omawiany jest rozdział Bava Mecja 9B - ciąg dalszy tematu Kto nabywa...?! W jaki sposób nabywa się zwierzę ...? Różne poglądy mędrców. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://