9. Dziękczynienie po posiłku

r.

9. Dziękczynienie

po posiłku -

Birkat Ha'mazon

"Zjesz, nasycisz się i będziesz błogosławił P-na, B-ga twego" (Księga Powtórzonego Prawa 8:10).

Dodatkowo do błogosławieństw przed jedzeniem, ustanowionych przez mędrców, mamy ugruntowaną w Torze obligację by dziękować i błogosławić B-ga po jedzeniu, wyrażając naszą wdzięczność temu, Który "odżywia cały świat Swoją dobrocią, z łaską, z życzliwością i ze współczuciem" (z " Dziękczynienia po posiłku”).

Dziękczynienie po posiłku składa się z czterech głównych błogosławieństw – pierwsze, ułożone przez Mojżesza kiedy na pustyni spadła manna z nieba; drugie, przez Joszuę kiedy Dzieci Izraela zjadły z pierwszych plonów po wkroczeniu do Ziemi Wybranej; trzecie przez Królów Dawida i Salomona; i czwarte przez Mędrców w czasach Miszny.

 Pełen tekst "Dziękczynienia" recytowany jest jedynie po spożyciu posiłku, który zawiera chleb, i przykrywa wszystko, co było jedzone podczas posiłku.