Al Ha-Nissim. Jak i kiedy.

r.

Rabin Menachem M. Schneerson, Lubawiczer Rebbe
Z B-żej Łaski
Al Ha-Nissim

Jak i Kiedy

Ponieważ świąteczny posiłek w Purim jest wymogiem rabinicznym, obowiązek recytowania modlitwy Al ha-Nissim w ramach Dziękczynienia po posiłku w Purim jest bardziej restrykcyjny niż podobny wymóg w Chanukę.


Jeśli ktoś zapomniał dodać błogosławieństwo Al ha-Nissim do Dziękczynienia w Chanukę, nie musi go powtarzać, gdyż posiłki w Chanukę są obligatoryjne. W Purim jednakże mamy rabiniczny obowiązek spożycia przynajmniej jednego posiłku. Stąd, jeżeli ktoś zapomni Al ha-Nissim, będzie musiał powtórzyć Dziękczynienie po posiłku. Jednakże jeśli ktoś powie Al ha-Nissim podczas jednego posiłku w Purim, nie jest już zobowiązany do powtarzania Dziękczynienia w wypadku, gdyby zapomniał wyrecytować w nim Al ha-Nissim po następnych posiłkach. Niektóre Autorytety Rabiniczne utrzymują, że nie ma wymogu powtarzania Dziękczynienia jeśli ktoś zapomni Al ha-Nissim, gdyż główną częścią modlitwy jest picie wina, nad którym Al ha-Nissim nie jest recytowany.

W każdym razie, kiedy dociera się do ha-Rachaman w Dziękczynieniu po posiłku, powinno się dodać modlitwę Al ha-Nissim. W przypadku, gdy rozpocznie się świąteczny purimowy posiłek w ciągu dnia i przeciągnie się on do nocy, nadal należy wyrecytować Al ha-Nissim w Dziękczynieniu, bo nasz namysł bazuje na tym, kiedy rozpoczął sie posiłek. Jednakże we wspólnotach sefaradyjskich, zwyczajem jest by recytować Al ha-Nissim tylko za dnia.