Arka

r.

Święta Arka (Aron HaKodesz), w której trzyma się Zwoje Tory, znajduje się na przedzie synagogi. Arka jest najświętszym miejscem w Synagodze.
W większości synagog Arka jest na wschodniej ścianie, więc kiedy stoimy w kierunku Arki, stoimy również w stronę świętego miasta Jerozolimy, gdzie stała kiedyś Świątynia.
Zasłona, która przykrywa Arkę nazywana jest Parochet. Symbolizuje ona zasłonę, która była w Świątyni. Jak jest napisane (Księga Wyjścia 40,21): "Wprowadził Arkę do Przybytku i umieścił oddzielającą zasłonę, tak by tworzyła ochronne przykrycie przed Arką..."
Arka jest otwierana tylko w trakcie specjalnych modlitw oraz wtedy, gdy wyjmuje się Torę do czytania.


udostępnij