Bima

r.

Bima to podium usytuowane na środku sanktuarium. Tora czytana jest z bimy, jak również niektóre modlitwy są z niej prowadzone.

Podium okryte jest specjalnym przykryciem z szacunku dla Tory, która jest na nim czytana.

Podczas okresu Wielkich Świąt, przykrycie bimy, okrycia zwojów Tory, nakrycie pulpitu kantora, oraz zasłona Arki są tradycyjnie wymieniane na białe. Biel reprezentuje bowiem czystość, przebaczenie i "oczyszczenie" przewinień, czyli wszystkie główne tematy Wielkich Świąt.