Błogosławieństwa chanukowe przy zapalaniu świec

r.
1. Baruch Ata Adonaj Elochejnu Melech Haolam Aszer Kideszanu Bemicwotaw Weciwanu Leadlik Ner Chanuka. Błogosławiony Jesteś Ty, Panie nasz B-g, Król Wszechświata, który uświęcił nas Jego przykazaniami i nakazał Zapalać świece na Chanukę. 2. Baruch Ata Adonaj Elochejnu Melech Haolam Szeasa Nisim Laavotenu Bajamim Hahem Biz’man Haze. Błogosławiony Jesteś Ty, Panie nasz B-g, Król Wszechświata, który uczynił cud dla naszych praojców w tamte dni, tamte czasy. 3. Baruch Ata Adonaj Elochejnu Melech Haolam Szehecheejanu Wihigijanu Lizman Haze. Błogosławiony Jesteś Ty, Panie nasz B-g, Król Wszechświata, który darował nam życie i pozwolił dotrwać tego dnia.